bg
Merkliste Icon 0

Био сертификати

Всички наши продукти, маркирани с „Биопечат” са регистрирани в немския Научноизследователски институт за биологично земеделие (FiBL), като ресурси за екологично земеделие. Те отговарят на принципите за екологично земеделие, в предвид тяхното използване в Германия.

При проверката на тези продукти е приложен екологичният регламент (ЕО) № 834/2007 с разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕО) № 889/2008, приложение I, както и допълнително основните насоки на Международната Федерация за Движение за Органично земеделие IFOAM, в съответната валидна версия.

При използването на всякакъв вид ресурси в екологичното производство по принцип отговорността се носи от потребителя.
В случай, че се съмнявате трябва да се обърнете към контролната си служба и ако е необходимо към съответната асоциация.

Актуални "Сертификати за съответствие" за всички наши продукти може да получите на http://www.betriebsmittelliste.de/bml_suche.html.

Въведете в полето "доставчик/фирма" "Lebosol®" и кликнете върху бутона "Търси" така може да получите актуален преглед на всички наши продукти.