bg
Merkliste Icon 0

Калций (Ca)

За макроелемента калций 

Калцият е слабо наличен при кисели, песачливи или леки почви (отмиване), кисели торфови почви и при суша. При високо съдържание на азот или калий в плода или при големи плодове често настъпва дефицид на калций.

Недостиг на калций - симптоми

Недостигът на калций се изразява чрез, прегаряне на върховете на листата, завити листа, увредени точки на вегетация, намалена твърдост на плода, петносване и влошена трайност.

За какво е важен клацият ?

 • стабилизиране на клетъчна мембрана и клетъчни стени 
 • правилно функциониране на клетъчната мембрана 
 • мембранна пропускливост и стабилност (селдктивна пропускливост)
 • клетъчното делене и удължаване

Кога настъпва недостиг на калций ?

 • кисели почви 
 • песъчливи или леки почви 
 • почви с високо количество на натрий 
 • антагонизъм с амоний, калий, магнезий
 • суша 
 • високо съдържание на азот или калий в плода
 • големи плодове
 • неправилно прорастване