bg
Merkliste Icon 0

Желязо (Fe)

За микроелемента желязо 

Желязо е слабо налично при варовити почви, почви с високо съдържание на мед и високи pH-показатели. При почви с лоша водопропускливост често настъпва недостиг на желязо.

Недостиг на желязо - симптоми

Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа, бледи листа с по-тъмни стъбло или артерии.

За какво е важно желязото?

  • активиране на множество ензими
  • изграждане на хлорофили (фотосинтеза)
  • протеинов синтез
  • защитна функция (пероксидази)
  • транспорт на хранителни вещества

Кога настъпва недостиг на желязо ?

  • високи pH-показатели
  • варовити почви
  • почви с високо съдържание на мед
  • почви задържащи вода

Препоръки по продукти