bg
Merkliste Icon 0

Манган (Mn)

Какво трябва да занем за микроелемента манган

Манганът е слабо наличен при хумусни, песачливи, рохкави почви, в почви с високи pH-показатели при студ или влага.

Недостиг на манган-симптоми-

недостигът на манган се изразява, чрез жълто оцветяване на листата, черни точки по листото, светлозелени жилки между главните артерии, загуба на качество, напр. лошо качество на кората при картофите.

За какво е важен микроелемента манган ?

  • активира множество ензими
  • мобилизация на азот (редукция на нитрати)
  • фотосинтеза (хлорофилна структура)
  • обмяна на протеини и въглехидрати
  • хормонален баланс
  • изграждане на витамини 

Кога настъпва недостиг манган ?

  • богата на хумус почва
  • песъчливи, леки почви
  • студ и влага
  • силно изсушаване на почвата