bg
Merkliste Icon 0

Фосфор (P)

Какво трябва да знаем за макроелемента фосфор

Фосфорът е слабо наличен в киселинни или силно алкални (варовити) почви, почви с бедно съдържание на хумус или с високо съдържание на желязо и при студ и влага. При култури с лошо развита коренова система често настъпва недостиг на фосфор.

Недостиг на фосфор - симптоми

Недостигът на фосфор се изразява с по-малко и по-дребни грудки при картофите, малки, тъмнозелени млади листа, дребни растения, червено оцветяване по стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

За какво е важен фосфорът?

 • енергиен обмен
 • клетъчно деление 
 • изграждане на нуклеиновите киселини
 • протеинов синтез
 • градивни елементи на клетъчната мембрана (фосфолипиди)
 • обмен на въглехидрати

Кога настъпва недостиг на фосфор?

 • кисели и високо алкални (варовити) почви
 • ниско съдържание на хумус
 • студ и влага
 • култури със слабо развита коренова система
 • фосфат-фиксиращи почви
 • високо съдържание на желязо (алуминий)