bg
Merkliste Icon 0

Цинк (Zn)

За микроелемента цинк

Цинкът е слабо наличен при Хумусни почви,при високи pH-показатели,при високо съдържание на Фосфор и при студ и влага.

Недостиг на цинк- симптоми-

недостигът на цинк се изразява, чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж и малки листа. Цинкът играе важна роля в обмяната на ауксините.

За какво е важен микроелемента цинк ?

 • правилно функциониране на много ензимни системи
 • синтеза на нуклеинови киселини / енергиен обмен
 • правилен обмен на протейни
 • обмяна на ауксини (образуване на триптофан, фитохормон)
 • образуване на витамн C и B-витамини
 • процес на осеменяване (опрашване)
 • насърчава приема на калций (Ca)

Кога настъпва недостиг на цинк ?

 • хумусни почви
 • високи pH-показатели  (> 6,5)
 • почви с високи количества на фосфор и мед
 • повишени количества на азот
 • студ и влага