bg
Merkliste Icon 0

Импресия

1. Съдържание на онлайн оферта

Ние се стараем информацията да е коректна, актуална и изчерпателна и акуратно сме съставили съдържанието на уебсайта.
За предложената информация не можем да поемем гаранция от никакъв вид.

2. Връзки с други сайтове (линкове)

Не поемаме отговорност за съдържанието на чужди сайтове към които имаме линкове, включително и за по-нататък свързващи линкове на тези страници.
Ние не можем да въздействаме върху съдържанието на подобни страници. Те не отразяват мнението на LEBOSOL®.

3. Авторско право и професионални запазени права

Текстове, изображения и графики, както тяхната подредба попадат под закрилата на авторското право и другите защитени права. Разпространението, изменението, пренасянето или публикуването на част или цялото съдържание на този сайт, с изключение за частни, некомерсиални цели, е забранено под всяка една форма.
Всички съдържащи се на този сайт знаци (защитени марки, като лого и търговски наименования) са собственост на LEBOSOL® или трети лица и не бива да се употребяват, свалят, копират или разпространяват без предварително писмено съгласие.

4. Информация за онлайн разрешаване на спорове в съответствие с член 14, параграф 1 ODR-VO

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОС), която можете да намерите на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
Нашият имейл адрес: info@lebosol.bg