bg
Merkliste Icon 0

Качество от самото начало!

Перфектно приспособени за различните видове култури, течни формулирани разтвори, суспензии и добавки за листно приложение. Индивидуална консултация и препоръки, чрез нашия професионален, компетентен и опитен персонал.

Лебозол®  Дюнгер ГмбХ

 е специализирана повече от 25 години в производството и продажбата на течни торове за листно хранене.

Ние гарантираме доказано качество от развитие на продукта до приемa от растението. 

Lebosol® Дюнгер ГмбХ е компания специализирана в производството и продажбата на течни листни торове. Ние предлагаме качествено обслужване на нашите клиенти и подробна консултация за прилагане и употреба на продуктите ни.

Качество,  достоверност, сигурност и гъвкавост са важни ценности в ежедневната ни работа.

Залагаме на дългосрочни, лоялни партньорства с нашите клиенти, служители, изпълнители и  доставчици. Главното седалище на фирмата се намира в Елмщайн Игелбах, в местността на красивата Пфалцийска гора. Продуктите с марка Лебозол се произвеждат на две различни местоположения в гр. Зембах (Цепелинщрасе и Юнкерщрасе). Осигуряваме компетентна и индивидуална консултация от аграрни специалисти с богат професионален опит за цялата страна. Дъщерните компании Lebosol® България (2010) и Lebosol® Румъния (2012) са добре позиционирани на пазара в максимална близост до нашите клиенти. В рамките на цялостния фирмен мениджмънт се ангажираме с постоянно усъвършенстване.

Вярваме в това, че няма по-добър индикатор за нашия успех от доверието на клиентите към нашите услуги. Нашата най-важна цел е да задоволяваме нуждите на клиентите. Убедени сме в това, че благоприятната работна среда и интерес към непрекъснато усъвършенстване води до подобрение на развитието и успеха. Ние подкрепяме нашите колеги и служители в развитието на техните умения и поемане на отговорност в оперативния обхват. В опазването на околната среда и устойчивото развитие се фокусираме върху икономичното използване на енергията. Проектираме устойчиво нашите продукти. Логистиката ни ефективно използва ресурсите и щади околната среда. Ангажираме се на високо ниво в изпълнение на законодателството свързано с изискваното качество на опазване на околната среда. Поставяме на първо място законите за безопасност на работното място, промишлената безопасност, пожарните предпазни мерки и поверителност на личните данни. За добрия подход и гладкото протичане на вътрешните процеси, ние непрекъснато се  обучаваме за прилагане на иновативни методи и подходи в обработката на работния процес.

Растеж и развитие на Lebosol®

1985

Стартиране продажбата на Аминозол® в Дайдесхеим, 3-ма служители.

2004

Преместване в Елмщайн Игелбах, където и до ден днешен е разположена нашата компания, 7 служители.

2007

Откриване на собствена фирмена лаборатория за разработка и тестване на продукти в гр. Зембах, Цепелинщрасе, 13 служители.

2012

Разширение на местоположението Цепелинщрасе с нова складова база, 39 служители.

2014

Въвеждане в експлоатация на ново производствено съоръжение със склад и административна сграда в гр. Зембах, Юнкерщрасе, 58 служители.

2017

Към момента фирмата има над 60 служители, вкл.сътрудници и външни изпълнители. Работим успешно повече от 25 години в и извън границите на Европа.

DEKRA ISO 9001:2015

PDF

DEKRA ISO 14001:2015