bg
Merkliste Icon 0

Контакти

Lebosol Berater - Александра Дечева

Александра Дечева

Агроном-консултант
Стара Загора, Кърджали
тел: +359 (0) 889 594 923

adechevalebosol.bg

Lebosol Berater - Валентина Петрова

Валентина Петрова

Търговски директор
В. Търново, Габрово, Свищов, Русе
тел: +359 (0) 889 555 054

vpetrovalebosol.bg

Lebosol Berater - Васил Йонков

Васил Йонков

Агроном-консултант
Плевен, Ловеч, Кнежа
тел: +359 (0) 882 641 268

vionkovlebosol.bg

Lebosol Berater - Георги Георгиев

Георги Георгиев

Агроном-консултант
Монтана, Враца, Видин
тел: +359 (0) 889 805 644

ggeorgievlebosol.bg

Lebosol Berater - д-р Димитър Стойчев

д-р Димитър Стойчев

Продуктов мениджър
тел: +359 (0) 889 773 039

dstoychevlebosol.bg

Lebosol Berater - Марияна Благоева

Марияна Благоева

Агроном-консултант
Пловдив, Хасково
тел: +359 (0) 885 699 755

mblagoevalebosol.bg

Lebosol Berater - Николай Желев

Николай Желев

Агроном-консултант
Ямбол, Сливен, Бургас
тел: +359 (0) 885 533 200

nzhelevlebosol.bg

Lebosol Berater - Петър Бонев

Петър Бонев

Агроном-консултант
Търговище, Шумен, Разград, Силистра
тел: +359 (0) 889 565 750

pbonevlebosol.bg

Lebosol Berater - Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

Агроном-консултант
Добрич, Силистра
тел: +358 (0) 884 035 082

ttodorovlebosol.bg

Lebosol Berater - Христо Хърсев

Христо Хърсев

Агроном-консултант
Варна
тел: +358 (0) 887 161 691

hharsevlebosol.bg