bg
Merkliste Icon 0

Контакти

Ние с удоволствие ще Ви консултираме лично

Lebosol Berater - Александра Дечева

Александра Дечева

Регионален мениджър Югоизточна България
тел: +359 (0) 889 594 923

adechevalebosol.bg

Lebosol Berater - Ангел Тодоров

Ангел Тодоров

Агроном-консултант
Русе
тел: +359 (0) 887 796 198

atodorovlebosol.bg

Lebosol Berater - Васил Йонков

Васил Йонков

Заместник-управител, Търговски директор
тел: +359 (0) 882 641 268

vionkovlebosol.bg

Lebosol Berater - Георги Георгиев

Георги Георгиев

Агроном-консултант
Монтана, Враца, Видин
тел: +359 (0) 889 805 644

ggeorgievlebosol.bg

Lebosol Berater - Георги Стоянов

Георги Стоянов

Агроном-консултант
Стара Загора, Хасково, Харманли
тел: +359 (0) 889 773 038

gstoyanovlebosol.bg

Lebosol Berater - Дилян Денков

Дилян Денков

Регионален мениджър Североизточна България
тел: +359 (0) 884 723 903

ddenkovlebosol.bg

Lebosol Berater - Зорница Димитрова

Зорница Димитрова

Агроном-консултант
Бургас
тел: +359 (0) 889 594 923

zdimitrovalebosol.bg

Lebosol Berater - Ивайло Иванов

Ивайло Иванов

Агроном-консултант
Шумен, Търговище
тел: +359 (0) 884 928 758

iivanovlebosol.bg

Lebosol Berater - Иван Петров

Иван Петров

Агроном-консултант
Монтана, Враца, Видин
тел: +359 (0) 887 161 691

ipetrovlebosol.bg

Lebosol Berater - Илиян Игнатов

Илиян Игнатов

Агроном-консултант
Русе, Силистра, Велико Търново
тел: +359 (0) 882 56 80 30

iignatovlebosol.bg

Lebosol Berater - Красимир Вачев

Красимир Вачев

Агроном-консултант
Пловдив, Пазарджик
тел: +359 (0) 889 773 039

kvachevlebosol.bg

Lebosol Berater - Красимир Георгиев

Красимир Георгиев

Агроном-консултант
Бургас
тел: +359 (0) 882 615 063

kgeorgievlebosol.bg

Lebosol Berater - Мартин Биляров

Мартин Биляров

Агроном-консултант
Ловеч, Габрово
тел: +359 (0) 885 699 755

mbilyarovlebosol.bg

Lebosol Berater - Наталия Ставрева

Наталия Ставрева

Агроном-консултант
Варна, Добрич, Силистра
тел: +359 (0) 885 550 511

ndenevalebosol.bg

Lebosol Berater - Силвестър Хорозов

Силвестър Хорозов

Агроном-консултант
Добрич
тел: +359 (0) 884 352 120

shorozovlebosol.bg

Lebosol Berater - Силвия Йорданова

Силвия Йорданова

Агроном-консултант
Свищов, Велико Търново
тел: +359 (0) 884 251 845

syordanovalebosol.bg

Lebosol Berater - Стоян Маринов

Стоян Маринов

Агроном-консултант
Югозападна България
тел: +359 (0) 895 023 667

smarinovlebosol.bg

Lebosol Berater - Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

Агроном-консултант
Добрич
тел: +359 (0) 884 035 082

ttodorovlebosol.bg

Lebosol Berater - Янко Борисов

Янко Борисов

Продуктов мениджър
тел: +359 (0) 882 936 023

yborisovlebosol.bg