bg
Merkliste Icon 0

Контакти

Ние с удоволствие ще Ви консултираме лично

Lebosol Berater - Александра Дечева

Александра Дечева

Агроном-консултант
Стара Загора, Кърджали
тел: +359 (0) 889 594 923

adechevalebosol.bg

Lebosol Berater - Ангел Тодоров

Ангел Тодоров

Агроном-консултант
Русе
тел: +359 (0) 887 796 198

atodorovlebosol.bg

Lebosol Berater - Васил Йонков

Васил Йонков

Регионален мениджър Северозападна България
тел: +359 (0) 882 641 268

vionkovlebosol.bg

Lebosol Berater - Георги Георгиев

Георги Георгиев

Агроном-консултант
Монтана, Враца, Видин
тел: +359 (0) 889 805 644

ggeorgievlebosol.bg

Lebosol Berater - Илиян Игнатов

Илиян Игнатов

Агроном-консултант
Русе, Силистра, Велико Търново
тел: +359 (0) 882 56 80 30

iignatovlebosol.bg

Lebosol Berater - Мария Колева

Мария Колева

Агроном-консултант
Варна
тел: +359 (0) 882 61 50 63

mkolevalebosol.bg

Lebosol Berater - Мартин Биляров

Мартин Биляров

Агроном-консултант
Ловеч
тел: +359 (0) 885 699 755

mbilyarovlebosol.bg

Lebosol Berater - Наталия Ставрева

Наталия Ставрева

Агроном-консултант
Варна, Добрич, Силистра
тел: +359 (0) 885 550 511

ndenevalebosol.bg

Lebosol Berater - Теодора Томова

Теодора Томова

Регионален мениджър Южна България
тел: +359 (0) 889 773 038

ttomovalebosol.bg

Lebosol Berater - Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

Агроном-консултант
Добрич
тел: +358 (0) 884 035 082

ttodorovlebosol.bg

Lebosol Berater - Янита Миланова

Янита Миланова

Агроном-консултант
Пловдив, Пазарджик
тел: +359 (0) 889 773 039

ymilanovalebosol.bg