bg
Merkliste Icon 0

Бобови култури

Производството на бобовите култури нараства

Производството на бобовите култури среща все по-голям интерес през последните години, било заради изпълнение на зелените мерки или в рамките на стимулиране на производството на соя и задоволяване на производството на фуражи с местен протеин.

При производството на напр. соя, грах , лупина или полски фасул е важно да се съблюдават някои особености в производствената техника, особено що се касае торенето.

 

Торене на бобови култури през листото

При производството на бобовите култури често се задава въпроса какви конкретни мероприятия по листно торене могат да бъдат проведени. Дори легуминозните да са в състояние да свързват симбиотично атмосферния азот, при основното торене трябва да се вземат под внимание не само макроелементи като калий, фосфор, сяра, магнезий, но също и микроелементи като бор, молибден, манган, цинк и т.н. Способността за усвояване на азота зависи в най-голяма степен от достатъчното снабдяване с хранителни вещества, които основно би трябвало да се дадат почвено. За стимулиране на образуването на грудки както и за стимулиране на цъфтежа е задължително доброто снабдяване с калий. Качеството на листото и имунитета на растението се регулират чрез доброто снабдяване с манган и магнезий. Съдържанието на протеин може да бъде подобрено чрез доброто хранене със сяра и калий.

Листно торене

Появи ли се поради неблагоприятни метеорологични условия (напр.студ, влага, суша) или поради недостатъчна способност за усвояване видим недостиг, може да се възползвате от продуктовата листа на  Lebosol®. Дори и невидимият (латентен) недостиг води до влошаване на добива и качеството. Към диагнозата на симптомите на хранителен недостиг ние Ви препоръчваме провеждането на комплексен растителен анализ.

При бобовите култури често се установява недостиг на молибден, бор и манган. Причините за това могат да бъдат ниска pH-стойност на почвата или лоши метеорологични условия. Ефективното снабдяване на даденото местоположение с тези хранителни вещества  може да се осъществи с листно торене. На Ваше разположение са следните продукти: Lebosol®-Молибден, Lebosol®-Бор и Lebosol®-Манган ГОЛД СК. Ако има недостиг на хранителни макроелементи, дори и това може да се коригира през листото. Бобовите култури усвояват с желание сяра. Lebosol®-Сяра 800 СК е продукт , който вече се е доказал. Продуктът Lebosol®-ПК-Макс е важен, ако са необходими елементите фосфор  и калий, и приемът през почвата е недостатъчен. Двата елемента също както сярата имат важна функция при оползотворяването на собствено добития от растението азот.

Употребата на листни торове при бобовите култури може да бъде комбинирана с вече планираните влизания за прилагане на средства за растителна защита. Идеалният момент за приложение започва след стадия на 6-ти лист.

Намаляване на стреса

За подобряване на ефективността на мероприятията по растителна защита както и за намаляване на стреса за културата (предизвикан например от хербициди или от времето) ние препоръчваме употребата на Аминозол®.

При неблагоприятни метеорологични условия (дъжд след приложението) употребата на почвени хербициди също води до стрес. В случая добавянето на  0,040 л/дка Хербозол® предотвратява бързото отлагане на активното вещество.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
ефективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди след поникване 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК +
1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  +
2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СКили2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК (Mo) (комбиниран вариант)
от 6-ти лист
добив, устойчивост на болести, съдържание на протеин 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 6-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК от 6-ти лист