bg
Merkliste Icon 0

Пасища и ливади

Листно хранене при пасища и ливади

При подобряването на породите снабдяването на животните с фуражи с минерални добавки играе решаваща роля.Необходимото снабдяване с хранителни вещества, особено що се касае микроелементите, трудно може да се достигне само с основни фуражи. Тревните силажи често показват недостатъчно съдържание на микроелементи, което се опитва да се компенсира с минерални фуражи.

Употребата на торове с микроелементи в течна форма при пасища и ливади до момента рядко се наблюдава в практиката.

По този начин може да се повлияе не само върху качествените показатели, но много повече чрез ранно торене с микроелементи може да бъде положително засилен прираста като фактор.

Тъй като достъпността от растението при микроелементите е много силно зависима от pH-стойността в почвената структура, недостиг на хранителни микроелементи настъпва преди всичко на силно варувани почви. Това касае основно важните за облагородяване на породите хранителни елементи цинк, бор, мед и манган.

 

Кои са предимствата на листното хранене при пасищата и ливадите

Предимствата на листното торене спрямо основното торене могат да се видят при третиране на пасищата и ливадите в по-бързия прираст при студена пролет. През студена пролет достъпността например на Фосфор често се затруднява от ниските температури. За да направим възможен бързия старт на вегетацията, трябва да се обърне внимание на бърза достъпност на фосфорТечно формулираните листни торове дори и при студ се усвояват бързо от растението и отдават хранителните вещества по-бързо отколкото например почвените торове.

Защо е важен молибден за легуминозните при пасища и ливади

Силното азотно торене може да доведе до потискане на легуминозните на пасищата и ливадите . Снабдяването с молибден стимулира запазването и налагането на легуминозните, индиректно по този начин може да се повиши съдържанието на протеин.

Успехът на течното торене в пасища и ливади се потвърди при опити

Чрез опити ние изпитахме, какво влияние има при пасища и ливади торенето с магнезий, фосфор, бор както и с молибден. Ние можахме да установим не само повишаване на добива, но също и значително повишаване на качеството.

Така едно комбинирано третиране с магнезий, фосфор и бор доведе до 4,6 % повишаване на добива на суха маса, едновременно с покачване на съдържанието на протеин и калории. По същия начин ние доказахме и положителните ефекти от молибден върху добива и качеството

Моля отбележете следващите препоръки за торене на пасища и ливади.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
третираните култури се избягват от гризачи 3 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД от начало на вегетация, многократно през целия период
студоустойчивост, макроелементи 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс през есента
устойчивост срещу болести 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през есента след последната резитба
добив, жизненост, микроелементи 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период
добив, жизненост, микроелементи 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период
добив, жизненост, микроелементи 2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Мед 350 СК през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период
добив, жизненост, микроелементи 2 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период