bg
Merkliste Icon 0

Рапица

Листно торене при рапица

Рапицата е култура с относително високи нужди за снабдяване с хранителни макроелементи.

Основното торене с фосфат през есента стимулира коренообразуването и повишава студоустойчивостта на рапичните растения. Повишават се и защитните сили на растението срещу болести и се подобряват стартовите условия за пролетта.

Калият подсилва тъканите и регулира солният баланс в клетите, така се постига подобрена стабилност, както и студоустойчивост.

Поради студ и влага в началото на годината достъпността на калий и фосфор в почвата е силно ограничена, затова ние препоръчваме за един по-добър старт употребата на  Lebosol®-ПК-Макс.

Достатъчното снабдяване с магнезий е нужно за образуване на хлорофил, което предопределя добива.

Сярата е жизненонеобходим за рапицата вторичен хранителен елемент, който се усвоява от растението предимно в началото на годината едновременно с азота. Тук сярата играе важна роля специално при белтъчната и ензимната обмяна на веществата, както и при изграждането на вторични съставни елементи. Поради високата нужда от сяра, рапицата е особено чувствителна на недостиг. Торенето със сяра на недобре запасените площи показва явен прираст на добив и значително намаляване на болести.

 

Недостиг на сяра при рапица

Ние препоръчваме в допълнение на основното торене със сяра и магнезий употребата на Lebosol®-Mаг С през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж за покриване на нуждите на растението от магнезий и сяра.

Недостиг на сяра

Недостиг на бор

Торенето с бор като стандарт

Рапицата се причислява към културите с висока потребност от бор. Усвоеното количество бор по време на вегетация възлиза на 30 – 50 г/дка според развитието на листата. Бор в почвата е трудно достъпен за растението при суша, висока рН-стойност и след варуване. Допълнително при леки почви се наблюдават загуби на бор заради отмиване в зоната на корените.

Ние препоръчваме като стандартно мероприятие листно приложение на бор през есента и през пролетта. На разположение са два продукта с бор от Lebosol®: Lebosol®-Бор и Lebosol®-АквеБор СК.

Наред с бор в производството на рапица са от значение микроелементите молибден и манган.

Подобряване на ефективността на почвените хербициди

Както изборът на активно вещество на почвения хербицид, така също и възможностите за корекции след поникване, при рапицата са ограничени. Дори само поради тази причина се препоръчва подсигуряване на действието на хербицида. Освен това от силни валежи след приложението на хербицидите активните вещества могат да се отмият и отложат под засетите семена, което да доведе до забавяния в растежа и хлорози при младите растения.

По-доброто свързване на хербицида към почвата чрез добавяне на  Хербозол® намалява тези негативни последици. Рапицата ще има нужда от по-малко време за регенерация и така ще се развие по-добре през есента.

За това ние Ви препоръчваме към почвените хербициди при рапица за повече сигурност в действието и поносимостта употребата на Хербозол®.

DAWA сортови опити с кломазон

Употребата на почвени хербициди може да доведе до стресови реакции при културата, особено тогава, когато в следствие на високите валежи активните вещества се отлагат в зоната на корените на рапицата.

За да намалим стреса за рапицата, се препоръчва от  от 1 до 2 приложения на Аминозол® като листно торене.

Аминозол ® е органичен разтвор на азотен тор, който се състои до 55 % аминокиселини. Опростено представено растенията изграждат от Азот, въглероден окис и от вода аминокиселини, които биват преработвани в процеса на фотосинтеза.

С листното торене с Аминозол® на растенията директно се предоставят готови аминокиселини и така става възможно бързото възстановяване.  

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
ефективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди след поникване 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
студоустойчивост, микроелементи 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК +
0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК +
0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
0,025 л/дка Lebosol®-Молибден 
през есента от 4-ти лист
третираните култури се избягват от диви животни 1 - 2 пъти 2 л/вода да се разтвори във вода преди пръскане Аминозол® (добавете 2 л вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане)) през есента от 4-ти лист
третираните култури се избягват от гризачи 3 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД през есента от 4-ти лист
устойчивост срещу болести 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през есента от 4-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК +
0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  +
0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК
през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
добив, устойчивост на болести, маслено съдържание 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж