bg
Merkliste Icon 0

Тютюн

Листно хранене при тютюн

Листното торене се предпочита в тютюнопроизводството преди всичко, когато вече са настъпили видими проявления на недостиг (напр. на елементи като манганбор, също и на магнезий и т.н.).

Но дори един латентен (не винаги видим) недостиг би трябвало да бъде преодолян. Този недостиг може да бъде установен с помощта на листен анализ.

 

Достъпност на хранителните вещества

Дори почвата да е снабдена оптимално с хранителни вещества, снабдяването на плодното растение според неговите нужди с основни, вторични и други микроелементи не винаги е гарантирано. Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. висока pH-стойност при микроелементите и и ниска pH-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студ, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага, конкуренция причинена от озеленяване на междуредията и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

Специални изисквания на тютюна към хранителните вещества

Пазарната реализация на тютюна зависи от качеството на листата. За това от самото начало трябва да се заложи в най-висока степен на здрави, добре нахранени площи. Тъй като за относително кратко време се образува много листна маса, потребността от хранителни вещества е много висока.

Чрез балансирано почвено торене с основните хранителни вещества азотфосфор, калий– и допълнително, през малки интервали, листно хранене при влошена достъпност – напр. листно торене  с манган при високи рН-стойности, може да се постигне подходящото за тютюнопроизводството торене.

Коренообразуване, прираст, начално развитие

Аминокиселините стимулират коренообразуването и прирастта на растението. Колкото по-бързо едно растение образува нови корени след засаждането, толкова по-рано може да започне един оптимален растеж.

За тази цел се препоръчва, таблите с разсада да се потопят в разтвор на Аминозол® или ако е хидропонично растенията да се омокрят обилно с негов разтвор.

Имунитет и жизненост чрез фосфонати

Подобно на много други специални култури употребата на калиеви фосфонати се е доказала в практиката от доста години. Многократната употреба на Lebosol®-Калий-Плюс или Lebosol®-Магнезий-Плюс подпомага собствените защитни сили на растението, поддържа здравето и качеството на листата. Чрез увеличеното образуване на фитоалексини, удебеляване на клетъчните стени и засилен ензимен синтез растението е по-малко податливо на гъбични болести, напр. от рода Реronospora tabacina (мана).

Качество и цвят на листата

 

Манган

Обикновено тютюнът няма нужда от торене с микроелементи. В отделни случаи както и при силно варовити почви (pH > 6,5) може да се стигне до недостиг на манган (хлорози върху по-младите листа), който може да бъде преодолян чрез листно торене с Lebosol®-Манган ГОЛД СК.

 

Магнезий

Особено на песъчливи, кисели почви и на почви с високо съдържание на калий, както и при студ и влага може да настъпи недостиг на магнезий

Недостигът на магнезий се изразява чрез жълти и кафяви листа, които увяхват и отмират. Листните третирания с много добре поносимия Lebosol®-Магнезий 400 СК предотвратяват симптомите на недостиг. Тъй като едновременно може да има и дефицит на сяра, се предлага комбинирано приложение на магнезий и сяра чрез Lebosol®-MагС СК

Магнезият  подобрява горивните качества на тютюна, сярата е важна за преработката на азота в растението.

Вкусово-пушателни качества

Калият има голямо влияние върху способността на тлеене на тютюна, фосфор стимулира клетъчното изграждане и по този начин узряването на листата.

През пролетта настъпва, при студ и влага както и при лошо развита коренова система, често недостиг на фосфор, който се изразява с червено оцветяване по стъблото и листата.

Калий лесно се отмива при влага в по-дълбоките почвени слоеве. Това се проявява с  некрози по върховете и артериите на листата.

Чрез комбинираното листно торене с  Lebosol®-ПК-Макс (комбинация от Фосфор и Калий) се стимулира наред с добрата способност на тлеене и по-ранната зрялост, по-бързото сушене и ферментация. Lebosol®-ПК-Макс не съдържа никакъв хлорид, към който тютюнът е много чувствителен.

Диви животни и гризачи

Аминозол® се добива от животински протеин при производството на хранителни продукти. Този протеин по ензимен път се превръща в аминокиселини.

По този начин се получава типичния мирис на Аминозол®. Този мирис се възприема от дивите животни и гризачите много по-интензивно отколкото от човека. Така дивите животни и гризачите избягват третираните с Аминозол® площи и нападат нетретираните.

Препоръчваме поливане след разсаждане с Аминозол® (аминокиселини).

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита 0,150 - 0,300 л Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер при стрес на насажденията
начално развитие, прираст, коренообразуване Аминозол® (потопете растенията в 1 % разтвор или съответно леко поливане 0,500 - 1 л/дка Аминозол®) преди разсаждане
начално развитие, енергиен и воден баланс, качество, жизненост 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Максили1 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Калий 450 от 4-ти лист
жизненост, фотосинтеза, имунитет 2 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
зеленина и качество на листото, фотосинтеза, жизненост 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК от 4-ти лист
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 1 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК +
1 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК
от 4-ти лист
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 20 л вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост
устойчивост срещу болести 2 - 5 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Калий-Плюс при необходимост