bg
Merkliste Icon 0

Захарно цвекло

Листно торене на захарно цвекло

Използваните в отглеждането на захарно цвекло почвени хербициди трябва да запазят площите за по-дълго време без плевели. 

Хербозол® подсигурява действието на Вашите почвени хербициди чрез:

  • по-добро разпределение на работния разтвор върху почвата
  • по-добро прилепване към почвата
  • по-висока концентрация в горния почвен слой
  • по-малко отмиване

Нашата препоръка за употреба, за да може образуваният хербициден филм да се задържи възможно най-дълго върху почвата, е:

0,040 л/дка Хербозол® към почвените хербициди за гарантиране на действието на активните вещества в почвата с оглед на по-висока дълготрайност.

Забележка:

  • при леки почви с ниско хумусно съдържание да се покачи на 0,060 л/дка
  • при тежки почви, при високо съдържание на хумус да се намали на 0,020 л/дка
 

Аминозол® за по-добра поносимост и здрав растеж

Пръсканията с хербициди, но също и лошите условия за растеж поради студ, влага, суша или неподходящи почвени показатели, причиняват стрес и спъват синтеза на аминокиселини.

Добавянето на Aминозол® (аминокиселини) към работния разтвор омекотява тези влияния и причинява значителен напредък в растежа.

Нашата препоръка за употреба, за да може Вашето захарно цвекло да издържи по-добре стреса е: 0,200 – 0,300 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване


 

Висока потребност от бор и манган

Суша, студ или много високи pH-стойности в почвата застрашават достъпността на  важни за захарното цвекло хранителни микроелементи.

Стопанско значение за захарното цвекло преди всичко има недостигът на бор и манган .

Захарното цвекло се причислява към селскостопанските култури с висока потребност на бор. Чрез своето влияние върху образуването на складираща тъкан и захарната обмяна на веществата. Бор има много голямо значение за захарното цвекло. При недостиг на бор симптомите на повреда се изразяват върху листото и плода, като могат да се определят като вътрешно и сухо гниене.

Недостиг на бор

Недостиг на сяра

 

 

Манган също участва в образуването на захари и предотвратява преждевременното стареене на листата и по този начин индиректно разлистването.

Нашата препоръка за употреба за осигуряване на достатъчно снабдяване с бор и манган: между 6-ти лист и затваряне на реда е 1 - 2 пъти 0,200 – 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК и 0,100 л/дка Lebosol®-Манган GOLD СК.

Подобряване на добива и по-висока жизненост на Вашите площи със захарно цвекло може да постигнете чрез оптимално снабдяване с фосфор, калий и магнезий. За подобряване на началното развитие и на енергийния и водния баланс е необходимо балансирано снабдяване с фосфор и калий. В този случай ние Ви препоръчваме употребата на 2 пъти по 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс.

Недостиг на магнезий, също и на сяра, може да се наблюдава при суша поради намалената подвижност в почвата, но също така и след обилни дъждове поради отмиване в по-долните почвени слоеве.

Магнезий е необходим за изграждането на хлорофила. Сярата е съставна част на есенциални аминокиселини. Обмяната на сяра е от голямо значение за резистентността на растението, тъй като тя предлага различни възможности за защита от причинители на гъбични заболявания. Отслабените от недостиг на сяра растения показват една значително по-силна засегнатост  от истинска брашнеста мана (Erysiphe betae), отколкото растенията захарно цвекло, които са добре снабдени.

Ние Ви препоръчваме за подобряване на снабдяването с магнезий и сяра на Вашите площи със захарно цвекло употребата 1 - 2 пъти 0,300 – 0,500  лlдка Lebosol®-MaгС СК от стадия на 6-ти лист.

 

 

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
ефективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди след поникване 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
добив, срещу сухо гниене и гниене на сърцевината, качество 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СКили1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК (Mo) (комбиниран вариант) между 6-ти лист и оформяне на реда
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК от 6-ти лист
устойчивост срещу болести 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  +
1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК
от 6-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 6-ти лист