bg
Merkliste Icon 0

Смесимост

Нашият подход

При смесване на листни торове с препарати за растителна защита трябва да се обърне особено внимание, върху това как се приема препарата  от  различните култури и дали те са технически смесими.

В резервоара на пръскачката може да се развият различни видове реакции, като например флокулация, кристализация или слуз. Тези проблеми често възникват при неправилна последователност в прибавянето на различните компоненти, но също така и чрез някои свойства на добавената вода (твърдост на водата и pH-показатели).

Продуктите на Лебозол са смесими с общоприетите препарати за растителна защита. Поради факта, че не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти.

Ние винаги се стремим да предоставим на нашите клиенти подробна  консултация и информация  за прилагането на нашите продукти.  Това включва също и подробно решерширане за смесимостта на нашите продукти както помежду си, така и с приетите препарати за растителна защита.

Методи за смесване

В нашата лаборатория редовно се провеждат изследвания  за поносимост на продуктите Лебозол към продукти на партньори в следните условия:

Стандартни лабораторни условия

  • 100 мл. мерителен цилиндър
  • на 100 мл. вода изчислена концентрация на разтвор
  • взетите проби не престояват повече от 2 часа

Вода

  • количество вода 0,1 л.
  • мека вода с 5 °dH
  • твърда вода 30 °dH
  • температура на водата около 20 °C

Общо приети препарати-партньори

  • възможно най-висока разходна норма  върху ниски количества вода               (ако не е указано друго)
  • маркови продукти – не генерични

Смесване

  • във всякаква последователност

Вход

Все още нямате данни за вход? Можете да заявите личния си достъп от тук.

Registrieren