bg
Merkliste Icon 0

НОВО: Lebosol®-Лимонена киселина

Lebosol®-Лимонена киселина

Добавка- намаля pH-стойностите на буферите на водата за пръскане

Lebosol® Лимонена киселина- намаля pH-стойностите на буферите на водата за пръскане. pН-стойността е мярка за имерване на киселинния или основния характер на водния разтвор. Стойността на рН се измерва в скалата за стойностите от pH 1 (киселинна) до рН 14 (алкална). pH=7 - основна среда (неутрален разтвор ). Оптималните pH-показатели на водата за пръскане на ПРЗ са между 4,5 и 6.

Проблеми възникват в процеса на алкалната хидролиза на високите рН-показатели във водата за пръскане.

Lebosol® Лимонена киселина се добавя като първи компонент в резервоара:

  • намаля pH-стойностите 
  • елиминира алкалната хидролиза на водата за пръскане

Разходна норма:
0,02 %- тен разтвор (отговаря на 20 мл/100 л вода за пръскане)

БЪРЗО- БЕЗ ДА СЕ РАЗТВАРЯ- ЧИСТО