bg
Merkliste Icon 0

Вашите посеви…във вашите ръце. Есенно подхранване на житните растения.

 

 

Защо есенното подхранване с микроелементи е толкова важно за зимните житни култури?

 

Есенното подхранване на младите житни растения с някои микроелементи е изключително важно, защото:

» Есенното подхранване на младите житни растения;

» Младите растения трябва да се подготвят за зимата;

» Вегетативното време за развитие е кратко;

» Условията на есен често са екстремни;

» Приложението на микроелементи винаги трябва да е превантивно!


Кои са най-важните микроелементи за житните култури на есен?

» Манган

» Цинк

» Мед

И трите елемента са важни за фотосинтезата, което ги прави незаменими за растенията. Това обяснява до голяма степен тяхната ключова роля за младите растения на есен и способността им да презимуват.

Манганът (Mn) е необходим на житните култури в най-големи количества, като за добив от 800 кг/дка и прилежащата биомаса(слама) пшеницата извлича от почвата между 60 и 100 грама от декар. Неговата роля е изключително важна, защото дори и умерен недостиг на манган води до инхибиране на фотосинтезата. Дефицита на Mn разстройва азотният метаболизъм и води до разрушаване на хлоропластите. Не добре снабдените с манган растения са податливи на болести и чувствителни на измръзване.

Защо мангана е толкова важен за студоустойчивостта на есенниците?

» Mn служи за преобразуването на Азота в захари, а те повишават съдържанието на сухо вещество в листата.

» Ако има дефицит на манган на есен, в листата ще се натрупа вода, което ще доведе до по-лесното им замръзване.

Ето защо листното третиране с манган през есента е задължително. Имайки предвид късия вегетационен период това трябва да се случи възможно най-рано (от фаза 3-ти лист) и е препоръчително да се използват продукти, които имат бързо действие. Най-бързо се усвояват нитратните форми, докато карбонатните имат по-дълго действие:

»  Лебозол® Манган-Нитрат 235 се усвоява за 1 до 1.5 дни и започва да действа веднага. Той е най-подходящ, когато периода преди застудяване е много кратък (необходима е поне седмица активна вегетация) и бързо трябва да се намали коичеството вода в листата. Използва се в дози 100 – 200 мл/дка.

»  Лебозол® Манган Голд СК започва да действа след 48ч и се усвоява постепенно до 5-6 дни. При него постигаме по-добро снабдяване с Mn, но е необходим двойно по-дълъг период с активна вегетация преди студовете. Дозите на употреба са по-ниски (50-100 мл/дка) поради високата концентрация на продукта.

Цинкът (Zn) също е незаменим елемент за житните култури, а пшеницата усвоява от 25 до 35 грама на декар за цялата вегетация. Той е изключително важен за младите растения, като освен участието му във фотосинтезата играе важна роля и за формирането на корена. Той активизира ензими, които контролират редица метаболитни процеси. Дефицитът на цинк води до нарушване на тези процеси и понижен фотосинтетичен капацитет, което в крайна сметка ще ограничи развитието и размера на растенията. Едно такова ограничено и забавено развитие на есен може да бъде фатално за добива.

Медта (Cu) е необходима в най-малки количества (5-15 гр/дка) от трите елемента, но също е незаменим микроелемент за житните култури. Добива и здравният статус на пшеницата се влиаят много силно от снабдяването с мед.

» Много е важно превантивното снабдяване и с трите микроелемнта още на есен. Ако пропуснем този период и се появи дефицит на пролет вече ще е твърде късно за реакция и ще сме загубили част от добивния потенциал.

» Най-ефективно е подхранването с Mn, Zn и Cu от начало до края на фаза „братене“, като е препоръчително двукратното третиране на есен и през пролетта. Освен повишаване на студоустойчивостта стимулираме и братенето на културите.

» Резултатите от опити показват средно повишаване на добива с 10%.


За постигане на високи резултати е необходимо приложението на комбинирани продукти съдържащи трите елемента в подходяща концентрация.

На есен трябва да използваме бързо действащи продукти като:

» Лебозол® НитроМикс в дози от 100-150 мл/дка

През пролетта или при топла есен по-добър ефект можем да очакваме от продукти с висока концентрация и удължено действие като:

» Лебозол® Микс за житни СК в дози от 100-150 мл/дка

» Лебозол® ТриМакс СК в дози от 100-150 мл/дка

» Лебозол® КвадроМакс СК в дози от 100-150 мл/дка

За точната комбинация и схема за Вашите посеви, потърсете наш консултант.