bg
Merkliste Icon 0

НОВО: Lebosol®-Микс за царевица СК

Комбиниран вариант за цялостно решение в листното торене на царевицата

Микроелементите бор и цинк са ключови фактори в изграждането на добива, насърчават младото развитие и устойчивостта срещу стрес на растенията.

За добри и сигурни добиви, царевицата има нужда от бор и цинк. Листните анализи показват, че при културата възниква често недостиг на различни микроелементи.

Освен подхранването с бор е значимо и снабдяването с цинк. Ето защо е важно да се подсигури адекватно третиране както с бор, така и с цинк.

Борът е слабо наличен при песъчливи почви с високо съдържание на азот или високо съдържание на калций, при студ, при влага или при суша. Недостигът на бор все по-често се среща и при културата царевица. Последствията са извити млади листа, ниска енергийна плътност и лош добив.
Цинкът е слабо наличен при хумусни почви, при високи pH-стойности, при високо съдържание на фосфор, студ и влага. Недостигът на цинк се изразява чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж на младите листа, което в следствие засяга и добива.

Препоръки за приложение

0,200 - 0,300 л/дка Лебозол-Микс за царевица СК от стадия на 4-ти лист