bg
Merkliste Icon 0

Успешен старт. Успешен добив.


 

Третиране на семената с хранителни елементи

 

Наблюденията показват, че подхранването на семената с течни хранителни вещества има най-забележим ефект на площи със затруднена достъпност на важните за културата микроелементи. Това затруднено усвояване на хранителни вещества може да се дължи както на ниското почвено съдържание на макро- и микроелементи, така и на фактори които блокират отдаването на свързаните елементи в почвения разтвор, например силна и продължителна суша или високи почвени рН-стойности. Подхранването на семената на зимните житни култури подобрява ранното развитие на посевите, като често напредъка в растежа се наблюдава до края на вегетация.  Добавянето на хранителни микроелементи при третирането на семената увеличава пропускливостта на семенните мембрани, както и подпомага храненето от почвата чрез създаване на зони с повишена концентрация на хранителни вещества в близост до младите корени. За да се осигури достатъчно снабдяване с хранителни микроелементи при преминаването във фаза братене и по-доброто презимуване и студоустойчивост се препоръчва допълнително листно подхранване с манган, мед и цинк.

Немските листни торове Лебозол ви гарантират:

✔ Ускоряване на кълняемостта

✔ Подпомагане на равния и бърз старт

✔ Осигуряване на балансирано хранене

✔ Повишаване на здравината и защитните функции

✔ Подобряване на устойчивостта при неблагоприятни агрометеорологични условия

 

Заложете на безпроблемно начално развитие и здрави растения през следващите вегетационни фази.

 

 

 

Как успешно да бъдат съчетани и приложени, разберете като се свържете с Вашия агро консултант: https://www.lebosol.de/bg/kontakti/