bg
Merkliste Icon 0

Успешен старт. Успешен добив.

 

 

Третиране на семената с хранителни елементи

 

Лебозол® дава отговор на въпроса: Дали подхранването на семената е наистина необходимо?

Първите сведения за  третиране на семената за посев с вещества, които да ги предпазват от болести и неприятели при поникването, са от 450 г.пр.н.е. Най-древната позната техника е обработка на семената със сок от праз, а древните египтяни, гърци и римляни са ползвали маслинена каша, пепел и отвара от лук. През средните векове в Европа е масова практика употребата на втечнени оборски екскременти, които след 1660 г. се заменят с натриев сулфат и мед. Медния сулфат и арсеновите препарати се появяват след 1740 г., в края на 19 в. се развиват много ефективните (но и много отровни) живачни обеззаразители, които са забранени в Германия чак през 1982 г.

Като неразделна част от технологията на третиране на семената през последните десетилетия се налага добавянето на течни хранителни елементи към обеззаразителя, а Лебозол® като водещ европейски производител на течни торове има дългогодишен лабораторен и практически опит с подхранването на семената за посев.

Микроелементите осигуряват добива

Наблюденията показват , че подхранването на семената с течни хранителни вещества има най-забележим ефект на площи със затруднена достъпност на важните за културата микроелементи. Това затруднено усвояване на хранителни вещества може да се дължи както на ниското почвено съдържание на макро- и микроелементи, така и на фактори които блокират отдаването на свързаните елементи в почвения разтвор, например силна и продължителна суша или високи почвени рН-стойности. Подхранването на семената на зимните житни култури подобрява ранното развитие на посевите, като често напредъка в растежа се наблюдава до края на вегетация.  Добавянето на хранителни микроелементи при третирането на семената увеличава пропускливостта на семенните мембрани, както и подпомага храненето от почвата чрез създаване на зони с повишена концентрация на хранителни вещества в близост до младите корени. За да се осигури достатъчно снабдяване с хранителни микроелементи при преминаването във фаза братене и по-доброто презимуване и студоустойчивост се препоръчва допълнително листно подхранване с манган, мед и цинк.

Лебозол®-Тотал Кер е продукт за подхранване на семената с безапелационен ефект

Лебозол®-Тотал Кер е перфектно балансирана течна комбинация от макро- и микроелементи плюс аминокиселини, която влияе положително на покълването  на семената и развитието на младите растения.

Макроелементи

При температура на почвата от 13°C около 70 % от наличния в почвата фосфор е недостъпен за младото растение. Лебозол®-Тотал Кер съдържа 10 г/л фосфор в достъпна и усвоима форма, който ще подпомогне кълновете да развият стабилна коренова система за да достигнат до необходимите им хранителни вещества от почвата, а резултатът е равномерно поникване. Достатъчното количество азот (120 г/л от които 1,5 % е органично свързан) и калий (35 г/л) ще стимулират старта без да затормозяват младото растение.  20 г/л магнезий са напълно достатъчни да осигурят безпроблемна фотосинтеза в началните фази дори и при мрачно време.

Микроелементи

Манган (20 г/л), мед (4 г/л) и цинк (6 г/л) са микроелементите с жизненоважно значение за доброто презимуване и студоустойчивост на житни. Специално подбраната форма на тези хранителни микроелементи ги прави напълно усвоими при всички видове почва и в широк диапазон на почвени рН-стойности.

Аминокиселини

Лебозол®-Тотал Кер съдържа 25 г/л пълен набор аминокиселини , които директно се включват в изграждането на фитохормоните, а ефектът е отличен посев не само в началните фази. Освен това с мощното си антистресово действие аминокиселините ще подпомогнат младите растения да преодолеят по-лесно и с по-малко загуби неблагоприятните условия в чувствителните начални фази. Благодарение на естественото си свойство на прилепител, аминокиселините от животински произход способстват за равномерното разпределение и по-доброто свързване на обеззаразителя  към семето, което подпомага растителнозащитното действие на препарата.

На база многогодишният практически опит с Лебозол®-Тотал Кер при третирането на семена може доказано да се твърди, че продуктът във доза 2 – 3 литра/тон семена гарантира следните безспорни ефекти:                                                       

- ускорява кълняемостта

- подпомага равния и бърз старт

- осигурява балансирано хранене в началните фази на развитие

- повишава здравината и защитните функции 

- подобрява устойчивостта на неблагоприятни агрометеорологични условия.

 

Изводът който се налага е, че подхранването на семената с  Лебозол®-Тотал Кер осигурява необходимото допълнително подхранване с макро- и микроелементи през първите седмици след поникване, което е предпоставка за нормално и здраво развитие през следващите вегетационни фази.

Лебозол®- Микс за третиране на семена –  микроелементи за безпроблемен старт и устойчиво начално развитие

Лебозол®-Микс за третиране на семена е течна смес на мед  (32 г/л), манган (114 г/л) и цинк (61 г/л) плюс 79 г/л азот , който има за цел да осигури по-ефективното усвояване на микроелементите. Дозата на приложение е 2 – 3 л/тон семена с обеззаразителя. Ударението в продукта е поставено върху елемента манган, като най-важния микроелемент за повишаване на студоустойчивостта на зимни житни. Допълнително наличието на манган в достъпна и лесно усвоима форма гарантира засилване на имунитета  срещу бактериални инфекции на корените и на основата на стъблото. Манган е хранителният елемент, чиято достъпност се влияе в най-голяма степен от почвеното рН, като наличието на манган е най-ниско при рН-стойности между 6,5 и 7,5.

Съдържанието на мед и цинк в продукта осигуряват наличието в началните фази на тези много съществени за житните култури хранителни микроелементи . Цинкът влияе директно върху клетъчното делене и диференциране, неговият недостиг може да забави растежа на корените и стъблата, а това трябва да се предотврати с оглед късия период на вегетация през есента и често неблагоприятните агрометеорологични  условия . Участието на медта някои ензими има решаващо значение за укрепване на клетъчните стени и от там за устойчивостта на младите растения. Медта влияе пряко върху образуването на фитоалексин, вещество което потиска действието на фитопатогенните гъби и оказва въздействие върху имунитета срещу болести.

 

Обобщение

Третирането на семената с хранителни елементи осигурява необходимите вещества за  безпроблемно начално развитие, като има решаваща роля за укрепване на младите растения. Дългогодишният опит с Лебозол®-Тотал Кер и Лебозол®-Микс за третиране на семена доказва , че в следствие на употребата на тези продукти младите растения се развиват по-здрави и по-силни, като преодоляват с по-малко загуби неблагоприятните за растеж периоди. Третирането на семената с хранителни елементи е икономически целесъобразно и има доказан стопански ефект.

Как успешно да бъдат съчетани и приложени на Вашите полета, разберете като се свържете с Вашия агро консултант тук: https://www.lebosol.de/bg/kontakti/