bg
Merkliste Icon 0

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

Ние се ангажираме с икономичното използване на енергията

Цялата немска електрическа мрежа се състои от около една четвърт от възобновяеми енергийни източници. Преобладаващата част все още се произвежда конвенционално с последствия от непрекъснати емисии на CO2 в нашата околна среда.

Като принос към намаляването на въглеродния отпечатък, нашата цел е да поддържаме използването на енергия в нашата компания колкото е възможно по-ефикасно и на ниско ниво, подходящо за целите на компанията. По този начин нашата слънчевата соларна система снабдява сградите ни с топла вода и ефективно намалява емисиите на СО2. В производството ни разчитаме на ефективни технически решения за икономично използване на енергията.

 

Ние проектираме нашите продукти устойчиво

По отношение на устойчивостта, непрекъснато оптимизираме технологиите за производство на продуктите. Когато е възможно извличаме суровините от рециклирани материали.

Чрез непрестанно обновяване на продуктовите формули за ефективно листно усвояване, щадим природните ресурси.

Ние щадим водните ресурси

Водата е възобновим природен ресурс. Независимо от това, стойността на чистата питейна вода е ценна. В продължение на десетилетия до хилядолетия водата се филтрира чрез естествени механизми в околната среда. Поради постоянната нужда от вода, залагаме на отговорното управление.

За да гарантираме сигурно снабдяване с чиста питейна вода, в работния процес държим на доброто управление на водата. По-голямата част, която служи за почистване и измиване на съоръженията се рециклира обратно в производствения цикъл.

Нашата логистика е проектирана ресурсно така, че да е ефективна и с грижа към околната среда

Голяма част от емисиите на тежки метали замърсяващи околната среда се дължат на изгарянето на горива. Решаваща роля в допълнение към частния пътнически транспорт е търговската и индустриална логистика.

Чрез постоянно оптимизиране на транспорта ни, в дългосрочен план допринасяме за подобряване на качеството на въздуха и човешкото здраве. За да намалим максимално нашите логистични маршрути, работим в близко сътрудничество с регионалните доставчици.

Виждаме голям потенциал в нашия постоянен ангажимент за усъвършенстване. Оптималните размери на опаковките ни позволяват намаляване на маршрутите с цел оптимизация на разхода на гориво, респективно и трайно понижаване на вредните емисии във въздуха.

Целите за качество и екологичните цели на фирма Lebosol® Дюнгер ГмбХ са в хармония с политиката на компанията.