bg
Merkliste Icon 0

Отговорност

Договорно отношение чрез употребата на този сайт е недействително. Използването на този сайт се осъществява на собствен риск. Ние изключваме изрично всякаква отговорност за вреди включително последващи вреди, които под някаква форма са свързани с Вашия достъп до сайта на Лебозол.  
Това важи особено за вреди, които възникват от вируси на Вашия компютър или база данни или от доверяването Ви на информации на този сайт, на свързаните сайтове или на информации от трето лице, които могат да се получат чрез този сайт.