bg
Merkliste Icon 0

AминоМакс

отбележете PDF

Продукт

Органичен NK-тор, течен 
хидролизирани протеини


Хранително вещество:
8 % общ азот (N) 95 гр/л

51,1 % органична субстанция (615 гр/л); 0,2 % обща сяра (2 гр/л S); 0,5 % общ натрий (6 гр/л Na); 0,1 % водоразтворим калциев оксид (1 гр/л CaO)


Плътност: 1,20


рН-стойност: 5,0 - 6,0


Цвят:


Съхранение

Смесимост

Нашите продукти се смесват с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти.  При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Продуктът винаги да се прибавя като последен компонент.

Смесването с минерални масла и медни препарати изисква тестване на поносимостта.

Активно вещество на продукта

Ролята на аминокиселините: аминокиселините са изграждащ материал на белтъци, въглехидрати, хлорофил и т.н. и се приемат отлично през листото, като се интегрират във фотосинтеза. Така растението получава не само необходимите хранителни елементи като отделни части (азот, въглерод, вода), но и напълно комплектован изграждащ материал. Така растението бива подпомагано , особено при стресови ситуации. Някои аминокиселини са изграждащ материал на ауксини и така стимулират клетъчното делене и кореновото развитие. Наред с това аминокиселините имат действие като умокрител и прилепител и затова подобряват ефективността и поносимостта на ПРЗ и торовете. Аминокиселините имат специфична миризма, която се избягва от дивите животни. 

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури Омокрящо/ прилепващо средство за подобряване ефективността и съвместимостта на торовете със средствата за растителна защита (напр. пръскане с хербициди след поникване), добив, жизненост 50 - 200 мл/дка AминоМакс към торенето напр. при прилагане на мерки за растителна защита (особено при екстремни метеорологични условия)
При всички култури Повече жизненост (напр. слана по цветовете) 1 - 2 пъти 200 мл/дка AминоМакс (най-добро действие в комбинация с 100 мл/дка Лебозол®-Робустус СК) при необходимост
При всички култури подсилване толерантността към стрес, добив, ревитализация, воден баланс, образуване на корени, подобряване приема на хранителни вещества, намаляне радиационния стрес (антиоксиданти) 1 - 4 пъти 250 - 300 мл/дка AминоМакс (при употреба на гръбна пръскачка 0,3 - 0,5 % -ен разтвор) при стрес
При всички култури третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 1 - 4 л на тон семена AминоМакс към третирането на посевния материал
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 200 - 300 мл/дка AминоМакс След отстраняване на фолиото
Ягоди завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 500 - 750 мл/дка AминоМакс от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване AминоМакс (Потапяне на растенията в 1 % -ен разтвор или 500 - 1000 мл/дка) 7 - 10 дни след разсаждане
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 500 - 750 мл/дка AминоМакс при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 500 - 750 мл/дка AминоМакс (ohne Pflanzenschutzmittel) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 500 - 750 мл/дка AминоМакс след прецъфтяване през 8 дена
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 300 - 500 мл/дка AминоМакс след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 300 - 500 мл/дка AминоМакс след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Зеленчуци начално развитие, прираст,образуване на корени, предотвратяване петна от пръски 500 - 1000 мл/дка AминоМакс (или потапяне на тавите с разсада в 1 % -ен разтвор или поливане с 0,5 % -ен разтвор) 7 - 10 дни след разсаждане