bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Вивир 8-3-4

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
NPK – торов разтвор 8-3-4 с микроелементи, листен тор


Хранително вещество:
8 % общ азот (N) 90 гр/л ,
3 % водоразтворим фосфат (P2O5) 35 гр/л ,
4,1 % водоразтворим калиев оксид (K2O) 45 гр/л


Плътност: 1,15


рН-стойност: 5 - 7


Цвят:


Съхранение

Смесимост

Активно вещество на продукта

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
Добавка към разтворен оборски тор Повишава съдържанието на хранителни вещества, намалява загубата на азот 100 л/куб.м Lebosol®-Вивир 8-3-4 при необходимост
Полски култури за снабдяване с хранителни елементи до 5 л/дка Lebosol®-Вивир 8-3-4 (листно торене, в най-малко 15 л вода) при необходимост
При всички култури Засилва процеса на разлагане на растителни остатъци (слама, листа, стъбла), за снабдяване с хранителни вещества 10 - 30 л/дка Lebosol®-Вивир 8-3-4 (директно пръскане върху растителните остатъци) при необходимост
При всички култури за снабдяване с хранителни елементи 10 - 30 л/дка Lebosol®-Вивир 8-3-4 (почвено пръскане преди сеитба) при необходимост
При всички култури За снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, фотосинтетичен капацитет Фертигация Lebosol®-Вивир 8-3-4 Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури За снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, фотосинтетичен капацитет 0,5 - 5 л/дка Lebosol®-Вивир 8-3-4 (в минимум 20 л вода. 0,5 - 1 % р-р при нормални култури, 0,25 - 0,5% при чувствителните култури под стъкло/фолио. Да не се използва по време на цъфтеж.) при необходимост