bg
Merkliste Icon 0

Aминозол®-ПС

отбележете PDF

Продукт

Средство за подсилване на растенията

Рег.No.0081/11.03.2013

Растителен протеин-хидролизат
с над 20 различни аминокиселини и пептиди


Хранително вещество:
с над 20 различни аминокиселини и пептиди


Плътност: 1,13


рН-стойност: 4,0 - 6,5


Цвят: кафяв


Съхранение

при температура от -5 °C до +50 °C

Смесимост

Aминозол®-ПС се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти.
При смесване с листни торове или препарати за растителна защита пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Смеси с минерални масла и медни препарати изискват проба на поносимостта. Aминозол®-ПС винаги да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Ролята на аминокиселините:аминокиселините са изграждащия материал на белтъка,въглехидратите,хлорофила и т.н., усвояват се отлично през листото и се интегрират във фотосинтезата.Така растениетото получава не само необходимите хранителни вещества като отделни части (азот,въглероден двуокис,вода), но и директно цялостен изграждащ материал.По този начин се подпомага растежа на растението особено при стресови ситуации.Някои аминокиселини са изграждащ материал на ауксини и стимулират клетъчното делене и развитието на корените.Наред с това аминокиселините имат намокримо и прилепващо действие и затова подобряват ефективността и поносимостта на торовете и препаратите за растителна защита.Аминокиселините имат също специфична миризма,която се избягва от дивите животни и гризачите.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури устойчивост на стрес 1 - 2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка Aминозол®-ПС (При ръчно пръскане с 0,3-0,5 %-ен разтвор.) при стрес
При всички култури умокрител/прилепител, подобрява ефективността на ПРЗ 150-300 мл Aминозол®-ПС (на 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
Житни култури добив, подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с хербициди след поникване, жизненост 0,1 - 0,2 л/дка Aминозол®-ПС към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
Житни култури начално развитие, добив, жизненост 0,2 - 0,3 л/дка Aминозол®-ПС през пролетта от начало на вегетация до край на братене
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,2 - 0,3 л/дка Aминозол®-ПС към първото мероприятие по растителна защита, след сваляне на фолиото
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка Aминозол®-ПС 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване Aминозол®-ПС (Потапяне на растенията в 1% разтвор или съответно поливане с 0,5-1 л/дка.) 7 - 10 дни след разсаждане
Ягоди завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Семкови плодове подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с калциев хлорид 0,1 - 0,2 л/дка Aминозол®-ПС към пръсканията с калциев хлорид
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,5 - 0,75 л/дка Aминозол®-ПС при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка Aминозол®-ПС след прецъфтяване през 8 дена
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка Aминозол®-ПС (без препарати за растителна защита ) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Храстовидни плодове завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,3 - 0,5 л/дка Aминозол®-ПС след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка Aминозол®-ПС след беритба
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,3 - 0,5 л/дка Aминозол®-ПС след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Зеленчуци начално развитие, прираст, коренообразуване Aминозол®-ПС (Потапяне на растенията в 1% разтвор или съответно поливане с 0,5-1 л/дка.) 7 - 10 дни след разсаждане
Хмел начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване 1 - 3 пъти 0,2 - 0,3 л/дка Aминозол®-ПС от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн начално развитие, прираст, коренообразуване Aминозол®-ПС (потопете растенията в 1 %- тен разтвор, плаващи растения с 0,3 %-тен разтвор или поливане с 0,500 - 1 л/дка (преди и след насаждане)) 7 - 10 дни след разсаждане
Разсадник прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване Aминозол®-ПС (Потопете суровината в разтвор от 1 % (3 - 4 л/м2)) поливане при засаждане
Коледни дръвчета прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване Aминозол®-ПС (Потопете суровината в разтвор от 1 %) поливане при засаждане
Декоративни растения качество на листото и цвета, жизненост, растеж няколко приложения 100-300 мл Aминозол®-ПС (на 100 литра вода за пръскане, 200-300 мл/дка) по време на вегетационния период
Тревни настилки начално развитие, жизненост, коренообразуване 2 - 5 пъти 0,2 - 0,3 л/дка Aминозол®-ПС по време на вегетационния период