bg
Merkliste Icon 0

Aминозол®-ПС

отбележете PDF

Продукт

Средство за подсилване на растенията

Рег.No.0081/11.03.2013

Растителен протеин-хидролизат
с над 20 различни аминокиселини и пептиди


Хранително вещество:
с над 20 различни аминокиселини и пептиди


Плътност: 1,13


рН-стойност: 4,0 - 6,5


Цвят: кафяв


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Aминозол®-ПС се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти.
При смесване с листни торове или препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Смесването  с минерални масла и медни препарати изискват проба на поносимостта. Aминозол®-ПС винаги да се добавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Ролята на аминокиселините: аминокиселините са изграждащия материал на белтъка, въглехидратите, хлорофила и т.н., усвояват се отлично през листото и се интегрират във фотосинтезата. Така растението получава не само необходимите хранителни вещества като отделни части (азот, въглероден двуокис, вода), но и директно цялостен изграждащ материал. По този начин се подпомага растежа на растението особено при стресови ситуации. Някои аминокиселини са изграждащ материал на ауксини и стимулират клетъчното делене и развитието на корените. Наред с това аминокиселините имат намокримо и прилепващо действие и затова подобряват ефективността и поносимостта на торовете и препаратите за растителна защита. Аминокиселините имат също специфична миризма, която се избягва от дивите животни и гризачите.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури Повече жизненост (напр. слана по цветовете) 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС (при пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,3 - 0,5 %-ен разтвор.) при необходимост
При всички култури подсилване толерантността към стрес, добив, ревитализация, воден баланс, образуване на корени, подобряване приема на хранителни вещества, намаляне радиационния стрес (антиоксиданти) Капково Aминозол®-ПС Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури умокрител/прилепител, подобрява ефективността на ПРЗ 0,150 - 0,300 литра Aминозол®-ПС (на 10 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
При всички култури Омокрящо/ прилепващо средство за подобряване ефективността и съвместимостта на торовете със средствата за растителна защита (напр. пръскане с хербициди след поникване), добив, жизненост 0,050 - 0,200 л/дка Aминозол®-ПС към торенето напр. при прилагане на мерки за растителна защита (особено при екстремни метеорологични условия)
При всички култури подсилване толерантността към стрес, добив, ревитализация, воден баланс, образуване на корени, подобряване приема на хранителни вещества, намаляне радиационния стрес (антиоксиданти) 1 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС (При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,3 - 0,5 %-ен рзтвор.) при стрес
При всички култури третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 1 - 4 л/т посев Aминозол®-ПС към третирането на посевния материал
При всички култури третираните култури се избягват от диви животни 2 л Aминозол®-ПС (в 20 л вода (да се разтвори във вода 2 - 3  дни преди пръскане, количество за 10 декара) при необходимост
Житни култури начално развитие, добив, жизненост 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС през пролетта от начало на вегетация до край на братене
Житни култури добив, подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с хербициди след поникване, жизненост 0,100 - 0,200 л/дка Aминозол®-ПС към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС към първото мероприятие по растителна защита, след сваляне на фолиото
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС След отстраняване на фолиото
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване Aминозол®-ПС (потопете растенията в 1% разтвор или съответно поливане с 0,500 - 1 л/дка.) 7 - 10 дни след разсаждане
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване Aминозол®-ПС (потопете растенията в 1%-ен разтвор или алтернативно 0,500 – 1 л/дка) 7 - 10 дни след разсаждане
Ягоди завръз на плодове, качество 2 – 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Семкови плодове подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с калциев хлорид 0,100 - 0,200 л/дка Aминозол®-ПС към пръсканията с калциев хлорид
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС след прецъфтяване през 8 дена
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС след прецъфтяване през 8 дена
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС (без препарати за растителна защита) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС (без средства за растителна защита) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Храстовидни плодове завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Храстовидни плодове завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Aминозол®-ПС след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Aминозол®-ПС след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС след беритба
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Aминозол®-ПС след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Aминозол®-ПС след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Зеленчуци начално развитие, прираст, коренообразуване Aминозол®-ПС (потопете растенията в 1% разтвор или съответно поливане с 0,500 - 1 л/дка.) 7 - 10 дни след разсаждане
Зеленчуци начално развитие, прираст,образуване на корени, предотвратяване петна от пръски 0,500 - 1 л/дка Aминозол®-ПС (или потапяне на тавите в 1% разтвор или поливане на растението с лейка с 0,5% разтвор) 7 - 10 дни след разсаждане
Цитрусови култури завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Хмел начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване 1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване 1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС 0,5 м височина до беритба
Тютюн начално развитие, прираст, коренообразуване Aминозол®-ПС (потопете растенията в 1 %- тен разтвор, плаващи растения с 0,3 %-тен разтвор или поливане 0,500 - 1 л/дка (преди и след насаждане)) 7 - 10 дни след разсаждане
Тютюн начално развитие, прираст, коренообразуване 0,500 - 1 л/дка Aминозол®-ПС (или потапяне на тавите в 1% разтвор или поливане на растението с лейка с 0,5% разтвор) 7 - 10 дни след разсаждане
Коледни дръвчета прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване Aминозол®-ПС (потопете суровината в разтвор от 1 %) поливане при засаждане
Коледни дръвчета прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване Aминозол®-ПС (потапяне на изходния основен материал в разтвор от 1% или алтернативно поливане с 1%-ен разтвор) при необходимост
Декоративни растения качество на листото и цвета, жизненост, растеж няколко приложения 0,100 - 0,300 литра Aминозол®-ПС (на 100 литра разтвор, 0,200 - 0,300 л/дка) по време на вегетационния период
Декоративни растения качество на листото и цъфтежа, жизненост, предотвратяване на петна от пръскане 1 - 4 пъти 100 - 300 мл Aминозол®-ПС (на 100л. вода за пръскане или 0,200 - 0,300 л/ дка) при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки начално развитие, жизненост, коренообразуване 2 - 5 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Aминозол®-ПС по време на вегетационния период
Ядки завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Памук завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Aминозол®-ПС от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена