bg
Merkliste Icon 0

Био-Аминозол®

отбележете PDF

Продукт

Средство за подсилване на растенията


Хранително вещество:
60 % хидролизиран протеин от месни отпадъци ,
0,17 % консервант

с над 20 различни аминокиселини и пептиди


Плътност: 1,23


рН-стойност: 5,0 - 7,0


Цвят: кафяв


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Био-Аминозол® се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Смеси с минерални масла и препарати съдържащи мед изискват проба на поносимостта. При смесване с листни торове и ПРЗ, резервоара на пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се прибавят поотделно. Био-Аминозол® да винаги разреден с вода да се прибавя  като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Ролята на аминокиселините:аминокиселините са изграждащия материал на белтъка,въглехидратите,хлорофила и т.н., усвояват се отлично през листото и се интегрират във фотосинтезата.Така растениетото получава не само необходимите хранителни вещества като отделни части (азот,въглероден двуокис,вода), но и директно цялостен изграждащ материал.По този начин се подпомага растежа на растението особено при стресови ситуации. Някои аминокиселини са изграждащ материал на ауксини и стимулират клетъчното делене и развитието на корените. Наред с това аминокиселините имат намокримо и прилепващо действие и затова подобряват ефективността и поносимостта на торовете и препаратите за растителна защита.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури третираните култури се избягват от диви животни 2 литра Био-Аминозол® (в 20 литра вода, да се разтвори във вода 2 - 3 дни преди пръскане, количество за 1 декар) при необходимост
При всички култури устойчивост на стрес 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Био-Аминозол® (при пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,3 - 0,5 %-ен разтвор) при стрес
При всички култури умокрител/прилепител, подобрява ефективността на ПРЗ 0,150 - 0,300 литра Био-Аминозол® (на 100 литра разтвор ) към мероприятията по растителна защита
Житни култури добив, подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с хербициди след поникване, жизненост 0,100 - 0,200 л/дка Био-Аминозол® към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
Житни култури начално развитие, добив, жизненост 0,200 - 0,300 л/дка Био-Аминозол® през пролетта от начало на вегетация до край на братене
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,200 - 0,300 л/дка Био-Аминозол® към първото мероприятие по растителна защита, след сваляне на фолиото
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Био-Аминозол® 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване Био-Аминозол® (потопете растенията в 1%-тен разтвор или съответно поливане с 0,500 - 1 л/дка.) 7 - 10 дни след разсаждане
Ягоди завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Био-Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Семкови плодове подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с калциев хлорид 0,100 - 0,200 л/дка Био-Аминозол® към пръсканията с калциев хлорид
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Био-Аминозол® при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Био-Аминозол® след прецъфтяване през 8 дена
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Био-Аминозол® (без препарати за растителна защитаI) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Храстовидни плодове завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Био-Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Био-Аминозол® след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Био-Аминозол® след беритба
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Био-Аминозол® след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Зеленчуци начално развитие, прираст, коренообразуване Био-Аминозол® (потопете разтенията в 1%-тен разтвор или съответно поливане с 0,500 - 1 л/дка.) 7 - 10 дни след разсаждане
Хмел начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване 1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Био-Аминозол® от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн начално развитие, прираст, коренообразуване Био-Аминозол® (потопете растенията в 1 %- тен разтвор, плаващи растения с 0,3 %-тен разтвор или поливане с 0,500 - 1 л/дка (преди и след насаждане)) 7 - 10 дни след разсаждане
Коледни дръвчета прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване Био-Аминозол® (потопете в разтвор от 1 %) поливане при засаждане
Декоративни растения качество на листото и цвета, жизненост, растеж няколко приложения 0,100 - 0,300 л Био-Аминозол® (на 100 литра разтвор, 0,200 - 0,300 л/дка) по време на вегетационния период
Тревни настилки начално развитие, прираст, коренообразуване 2 - 5 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Био-Аминозол® по време на вегетационния период