bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-АквеБор СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Суспензия на боров тор


Хранително вещество:
10 % водоразтворим бор (B) като натриев борат 130 гр/л

Допълнително се съдържат: 4,2 % общ натрий (60 гр/л Na)


Плътност: 1,33


рН-стойност: 6,0 - 8,0


Цвят: бордо


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-АквеБор СК се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смесване с листни торове или средства за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни до 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-АквеБор СК да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Борът е слабо наличен при песачливи почви, при високо съдържание на азот или калций, при студ, влага и суша.

Недостигът на бор се изразява чрез напукване на тъканите, отмиране на вегетационните точки, суха гнилост и загниване на сърцевината, лош цъфтеж и намален завръз на плодове, безформени плодове.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с бор 0,050 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК (при листно торене в най-малко 20 -40 л вода. При ръчно пръскане с 0,5 %-ен разтвор.) при необходимост
При всички култури Zur Borversogung, Calciumtransport, Pollenqualität, Ertrag, Blütenqualität, Fruchtqualität, Photosyntheseleistung Fertigation Lebosol®-АквеБор СК Fragen Sie Ihren Fachberater!
При всички култури Zur Borversogung, Calciumtransport, Pollenqualität, Ertrag, Blütenqualität, Fruchtqualität, Photosyntheseleistung 0,5 - 3 l/ha Lebosol®-АквеБор СК (Bei Blattdüngung in 200 - 400 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,5%ig.) при необходимост
При всички култури Mehr Vitalität (z. B. bei Frost zur Blüte) 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-АквеБор СК (Beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Kalium 450) при необходимост
Житни култури добив, качество 1 - 2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от 3-ти лист до края на братенето
Житни култури N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, Winterhärte 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 3-ти лист
Пасища и ливади N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität, Winterhärte 1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК по време на вегетационния период
Пасища и ливади добив, качество 1 - 4 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК през пролетта от начало на вегетация
Картофи вътрешно качество 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от началото на оформяне на реда
Картофи N-Effizienz, Innere Qualität, Schalenfestigkeit 1 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 6-ти лист
Бобови култури цъфтеж, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от 6-ти лист
Бобови култури Fruchtansatz, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt 2 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 6-ти лист
Царевица енергийна плътност, залагане на зърно, добив на зърно, качество на полените 0,200 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от 4-ти лист
Царевица Energiedichte, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 4-ти лист
Рапица Stängelstabilität, Schotenfestigkeit, N-Effizienz, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt 2 - 4 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 4-ти лист
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК през есента от 4-ти лист
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед Stängelstabilität, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 4-ти лист
Слънчоглед добив, качество на полените 0,200 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от 4-ти лист
Захарно цвекло N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. Kälte) gegen Herz- und Trockenfäule, Zuckergehalt 1 - 3 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 6-ти лист
Захарно цвекло добив, срещу сухо гниене и гниене на сърцевината, качество 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от 6-ти лист
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди Gegen verformte Beeren, Zuckergehalt, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от зелена пъпка
Ягоди залагане на цветни пъпки, качество на цвета, устойчивост при презимуване 0,200 л/дка Lebosol®-АквеБор СК през есента при засаждане
Ягоди срещу деформация на плода, цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от зелена пъпка
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Семкови плодове цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плод, нарастване на поленовата тръбичка, качество на кората 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК (и 1 - 2 пъти 0,100 л/дка от големина на орех) от червена пъпка да начало на цъфтеж
Семкови плодове Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 2 - 4 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК Rote Knospe
Костилкови плодове Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 2 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от завръз на плодове
Костилкови плодове цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от начало на цъфтеж
Храстовидни плодове Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 1 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК Beginn Triebwachstum
Храстовидни плодове цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК преди цъфтеж
Десертно грозде равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Десертно грозде Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife 2 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК Ab Vergrößern der Gescheine
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК след беритба
Винено грозде равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Винено грозде Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife 2 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК Ab Vergrößern der Gescheine
Плодни зеленчуци цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-АквеБор СК преди цъфтеж при достатъчна листна маса
Зелеви, листни и лукови зеленчуци срещу некроза на сърцевината при зеле, салата и т.н., вътрешно качество 2 - 3 пъти 0,2 - 0,3 л/дка Lebosol®-АквеБор СК при достатъчно развита листна маса
Аспержи качество (цепнатини, кухини, качество на обвивката) 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК при достатъчно развита листна маса
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци качество (цепнатини, кухини, вътрешно гниене) 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt 2 - 4 mal 1 - 3 l/ha Lebosol®-АквеБор СК при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 2 - 4 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК Ab weiße Knospe
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt 2 - 4 mal 1 - 3 l/ha Lebosol®-АквеБор СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки добив, качество 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК при достатъчно развита листна маса
Хмел развитие на пъпки и леторасти, качество 3 - 5 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел развитие на пъпки и леторасти, качество 3 - 5 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-АквеБор СК 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Тютюн N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 4-ти лист
Разсадник регенериране, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от средата на август
Разсадник регенериране, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от средата на август
Коледни дръвчета Nadelqualität, N-Effizienz, Vitalität, Winterhärte 1 - 2 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 4-ти лист
Декоративни растения добив, качество 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК при достатъчно развита листна маса
Декоративни растения N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 1 - 2 mal 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität, Frosthärte 1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-АквеБор СК по време на вегетационния период
Nüsse Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-АквеБор СК Knospenschwellen
Baumwolle Fruchtansatz, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от разлистване
Reis N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) 1 - 2 mal 0,5 - 0,75 l/ha Lebosol®-АквеБор СК от 3-ти лист