bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Течен разтвор на смес на хранителни микроелементи


Хранително вещество:
6,9 % водоразтворимo желязо (Fe) като комплекс на лимонена киселина 90 гр/л ,
2,7 % водоразтворим манган (Mn) като манганов нитрат 35 гр/л

Допълнително се съдържат: 4 % общ азот (50 гр/л N); 1,9 % амониев азот (25 гр/л N); 1,4 % нитратен азот (17 гр/л N); 0,15 % Цинк (2 гр/л Zn); 0,7 % органично свързан aзот (8 гр/л N)


Плътност: 1,30


рН-стойност: 5 - 7


Цвят: червено-кафяв


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД да се прибавя като последен компонент при непрекъснато разбъркване

Активно вещество на продукта

Желязо е слабо налично при варовити почви, почви с високо съдържание на мед и при висока pH-стойност. При почви с лоша водопропускливост често настъпва недостиг на желязо.

Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа, бледи листа с по-тъмни стъбло или артерии. Манганът е слабо наличен при хумусни, песъчливи, рохкави почви, в почви с висока pH-стойност, при студ и влага.

Несостигът на манган се изразява чрез жълто оцветяване на листата, черни точки по листото, светлозелени жилки между главните артерии, загуба на качество, напр. лошо качество на кората при картофите

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с желязо 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД (при листно торене в най-малко 30 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1%-тен разтвор. Ранното третиране подобрява ефективността! Добавянето на Аминозол®, 0,100 л/дка подобрява намокримостта) при необходимост
Ягоди качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД през пролетта от начало на вегетация
Семкови плодове качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 3 пъти 0,300- 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД след цъфтеж до беритба
Костилкови плодове качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,500 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД през пролетта от начало на вегетация
Десертно грозде качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД от 3-ти лист до беритба
Винено грозде качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД от 3-ти лист до беритба
Разсадник качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 3 пъти 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД по време на вегетация
Коледни дръвчета качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 3 пъти 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД (в най-малко 40 литра вода) по време на вегетационния период
Декоративни растения качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД (1 л/100 литра вода за пръскане) по време на вегетация
Тревни настилки качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 1 - 5 пъти 0,500 - 0,700 л/дка Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД (в най-малко 40 литра вода) по време на вегетационния период