bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-ХептаЖелязо

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР

Разтвор на железен тор 

комплекс с Хепта-глюконова киселина


Хранително вещество:
4,5 % Желязо (Fe) 55 гр/л


Плътност: 1,25


рН-стойност: 4,0 - 5,0


Цвят: кафяв


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-ХептаЖелязо  се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва с фосфатни или сулфатни торове. При смесване с листни торове и средства за растителна защита, резервоара на пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-ХептаЖелязо да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Желязо е слабо налично при варовити почви, почви с високо съдържание на мед и при висока pH-стойност. При почви с лоша водопропускливост често настъпва недостиг на желязо.

Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа, бледи листа с по-тъмни стъблa или артерии.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с желязо 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (при листно торене в най-малко 30 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1%-тен разтвор. Ранното третиране подобрява ефективността! Добавянето на Аминозол®, 0,100 л/дка подобрява намокримостта) при необходимост
При всички култури за снабдяване с желязо, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, намаляне стрес от жега 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (При листно торене в най-малко 30 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1%-ен разтвор. Ранното третиране подобрява ефективността!) при необходимост
При всички култури за снабдяване с желязо, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, намаляне стрес от жега Капково Lebosol®-ХептаЖелязо Попитайте вашия специалист-консултант!
Царевица предотвратява/преодолява желязна хлороза 1 - 3 пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо от 4-ти лист
Ягоди предотвратява/преодолява желязна хлороза 300 - 400 мл Lebosol®-ХептаЖелязо (почвено/лентово третиране на 100 м ред) през февруари/март
Ягоди предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне с 300 - 400 мл Lebosol®-ХептаЖелязо (на 100 метра ред) през февруари/март
Ягоди предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 6  пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (през листото) от зелена пъпка
Ягоди предотвратява/преодолява желязна хлороза многократна употреба 0,500 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо през пролетта от начало на вегетация
Семкови плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне 30 - 60 мл/дърво Lebosol®-ХептаЖелязо (поливане) през февруари/март
Семкови плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза листно третиране 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо от големина на орех
Семкови плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза 30 – 60 мл/дърво Lebosol®-ХептаЖелязо (през почвата, поливни процедури) през февруари/март
Семкови плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 4 пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (през листото) Червени пъпки
Костилкови плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза 1 - 2 пъти 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо завръз на плодове до беритба
Костилкови плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 4 пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (през листото) от завръз на плодове
Костилкови плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза 30 – 60 мл/дърво Lebosol®-ХептаЖелязо (през почвата, поливни процедури) през февруари/март
Костилкови плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне 30 - 60 мл/дърво Lebosol®-ХептаЖелязо (поливане ) през февруари/март
Храстовидни плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза мнгогократна употреба 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо през пролетта от начало на вегетация
Храстовидни плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне 400 - 500 мл Lebosol®-ХептаЖелязо (на 100 метра/ред) през февруари/март
Храстовидни плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 4 пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (през листото) При започване растежа на леторастите
Храстовидни плодове предотвратява/преодолява желязна хлороза 300 - 400 мл Lebosol®-ХептаЖелязо (почвено/лентово третиране на 100 м ред) през февруари/март
Десертно грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 – 6 пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо от 3-ти лист до беритба
Десертно грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза 15 - 25 мл (с 1л вода) Lebosol®-ХептаЖелязо (почвено/лентово третиране) през февруари/март
Десертно грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне 20 - 30 мл/главина Lebosol®-ХептаЖелязо през февруари/март
Десертно грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (не по време на цъфтеж ) от 3-ти лист
Десертно грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне на главина: 15 - 20 мл Lebosol®-ХептаЖелязо (с 1 литър вода) през февруари/март
Винено грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне на глявина: 15 - 20 мл Lebosol®-ХептаЖелязо (с 1 литър вода) през февруари/март
Винено грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза листно приложение 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (не по време на цъфтеж ) от 3-ти лист
Винено грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза 15 - 25 мл (с 1л вода) Lebosol®-ХептаЖелязо (почвено/лентово третиране) през февруари/март
Винено грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне 20 - 30 мл/главина Lebosol®-ХептаЖелязо през февруари/март
Винено грозде предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 6  пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо от 3-ти лист до беритба
Зеленчуци предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 4 пъти 0,300 – 0,700  л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (през листото) при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури предотвратява/преодолява желязна хлороза 40 - 80 мл /дърво Lebosol®-ХептаЖелязо (почвено поливане) през февруари/март
Цитрусови култури предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 6  пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо от бели пъпки
Декоративни растения предотвратява/преодолява желязна хлороза почвено внасяне 5 - 10 мл Lebosol®-ХептаЖелязо (с 1 литър вода/m2 или за внасяне при фертигация максимално 40 мл/100 литра вода) в началното развитие на културата
Декоративни растения предотвратява/преодолява желязна хлороза 0,300 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (0,100 литра/10 литра вода за пръскане, не по време на цъжтеж) при необходимост
Декоративни растения предотвратява/преодолява желязна хлороза 5 - 10 мл Lebosol®-ХептаЖелязо (почвено поливане с 1 л вода/m² или за внасяне при фертигация максимално 50 мл/100 литра вода) при необходимост
Декоративни растения предотвратява/преодолява желязна хлороза 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (през листото) при необходимост
Тревни настилки предотвратява/преодолява желязна хлороза 50 - 70 мл/100 m² Lebosol®-ХептаЖелязо (почвено, в най-малко 4 л вода) по време на вегетационния период
Тревни настилки предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 6  пъти 0,300 – 0,700  л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (през листото ,в най-малко 40 л вода) по време на вегетационния период
Тревни настилки предотвратява/преодолява желязна хлороза 0,500 - 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (при листно торене в най-малко 40 литра вода, 50 - 70 мл/100 m2 в най-малко 4 литра вода/100 m2) при необходимост
Ядки предотвратява/преодолява желязна хлороза 30 – 60 мл/дърво Lebosol®-ХептаЖелязо (през почвата, поливни процедури) през февруари/март
Ядки предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 4 пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо (през листото) от завръз на плодове
Памук предотвратява/преодолява желязна хлороза 2 - 4 пъти 0,300 – 0,700  л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо при необходимост
Ориз предотвратява/преодолява желязна хлороза 1 - 3 пъти 0,300 – 0,700 л/дка Lebosol®-ХептаЖелязо от 3-ти лист