bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-ХептаЦинк

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР

Цинков комплекс с Хепта-глюконова киселина


Хранително вещество:
6 % водоразтворим цинк (Zn) 80 гр/л


Плътност: 1,3


рН-стойност: 6,0


Цвят: кафяв


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и могат безпроблемно да се съхраняват при тези температури. Кристалите, който може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимална обработка на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхранение от + 5 °C.

Смесимост

Lebosol®-ХептаЦинк  се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита дозата да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-ХептаЦинк да се прибавя като последен компонент при постоянно разбъркване. 

Активно вещество на продукта

Цинкът е слабо наличен при хумусни почви, при висока pH-стойност, при високо съдържание на фосфор и при студ и влага.

Недостигът на цинк се изразява чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж и малки листа.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-ХептаЦинк (препоръка за пролетни житни култури) от 3-ти лист
Житни култури добив, усвояване на азот, качество, устойчивост на стрес 0,200 л/дка Lebosol®-ХептаЦинк (препоръка за есенно-житни култури ) през пролетта от начало на вегетация
Житни култури добив, усвояване на азот, устойчивост при презимуване 0,200 л/дка Lebosol®-ХептаЦинк (препоръка за есенно-житни култури ) през есента от 3-ти лист
При всички култури за снабдяване с цинк 0,100 - 0,300 л/дка Lebosol®-ХептаЦинк (при листно торене в най-малко 20 литра вода. При апликация с гръбна пръскачка 0,25 - 0,5%-тен разтвор) при необходимост
Бобови култури начално развитие, качество на листото, устойчивост на стрес 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-ХептаЦинк от 6-ти лист
Царевица добив на зърно, качество 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-ХептаЦинк от 4-ти лист
Хмел развитие на пъпки и леторасти, качество 3 - 5 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-ХептаЦинк от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж