bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-МИКС ЗА ЦАРЕВИЦА СК (BG)

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Течна смес на микроелементи- смесен тор с Бор (B) и Цинк (Zn)


Хранително вещество:
3,7 % общ бор (B) 60 гр/л ,
6 % общ цинк (Zn) 95 гр/л

допълнително съдържа: 8 % калциев оксид (125 гр/л CaO); 9,7 % общ магнезиев оксид (150 гр/л MgO); 6,7 % елементарна сяра (105 гр/л S)


Плътност: 1,57


рН-стойност: 9,5 - 10,5


Цвят: жълтеникав


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и могат безпроблемно да се съхраняват при тези температури. Кристалите, който може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимална обработка на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхранение от + 5 °C.

Смесимост

Lebosol®-МИКС ЗА ЦАРЕВИЦА се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими е необходима за всеки случай смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва с торове съдържащи фосфати и сулфати. При смесване с листни торове или ПРЗ пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се прибавят по отделно. Lebosol®-МИКС ЗА ЦАРЕВИЦА да се добавя като последен компонент. Да се пръска незабавно при непрекъснато бъркане.

Активно вещество на продукта

Борът е слабо наличен при песачливи почви, при високо съдържание на азот или при високо съдържание на калций, при студ, влага и суша.

Недостиг на е бор се изразява, чрез напукване на тъканите, умиране на вегетационните места, суха гнилост и загниване на сърцевината, лош цъфтеж и намален завръз на плодове, безформени плодове.

Цинкът е слабо наличен при хумусни почви,при висока pH-стойност,при високо съдържание на фосфор и при студ и влага.

Недостиг на цинк се изразява, чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж и малки листа.