bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-МИКС ЗА ЦАРЕВИЦА СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Течна смес на микроелементи с бор (B), манган (Mn) и цинк (Zn)


Хранително вещество:
4,3 % общ бор (B) като калциев борат 70 гр/л ,
9,2 % общ манган (Mn) като манганов карбонат 155 гр/л ,
4,8 % общ цинк (Zn) като цинков оксид 80 гр/л

0,7 % общ азот като карбамиден азот (12 гр/л N); 9,1 % калциев оксид (155 гр/л CaO); 1,1 % общ магнезиев оксид (18 гр/л MgO); 0,1 % сяра (2 гр/л S)


Плътност: 1,68


рН-стойност: 8,0


Цвят: бежов


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-МИКС ЗА ЦАРЕВИЦА СК се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими е необходима за всеки случай смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва с торове съдържащи фосфати и сулфати. При смесване с листни торове или ПРЗ. резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се прибавят поотделно. Lebosol®-МИКС ЗА ЦАРЕВИЦА СК да се добавя като последен компонент. Да се разпръсква незабавно при непрекъснато бъркане.

Активно вещество на продукта

Борът е слабо наличен при песачливи почви, при високо съдържание на азот или при високо съдържание на калций, при студ, влага и суша.

Недостигът на е бор се изразява, чрез напукване на тъканите, умиране на вегетационните места, суха гнилост и загниване на сърцевината, лош цъфтеж и намален завръз на плодове, безформени плодове.

Цинкът е слабо наличен при хумусни почви,при висока pH-стойност,при високо съдържание на фосфор и при студ и влага.

Недостигът на цинк се изразява, чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж и малки листа.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
Царевица осигурява добивообразуващите фактори, стимулира началното развитие, устойчивост на стрес и оптимално снабдяване с микроелементи 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-МИКС ЗА ЦАРЕВИЦА СК през пролетта от 4-ти лист