bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Молибден 

отбележете PDF

Продукт

EC FERTILIZER

Розчин молібдену


Хранително вещество:
15,8 % водоразтворим молибден (Mo) 215 гр/л

Допълнително се съдържат: 7,6 % общ натрий (105 гр/л Na)


Плътност: 1,37


рН-стойност: 7,6


Цвят: синій


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Молибден се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Молибден да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Молибденът е слабо наличен в леки и кисели почви (заблатени песъчливи почви,силно заблатени почви, градинарски земи и субстрати) както и при суша.

Недостигът на молибден се изразява предимно при по-младите листа, но също и чрез хлороза на по-старите. Краищата на листата бързо стават некротични и се завиват, ограничено разстилане на листната петура, отчасти само с растящо стъбълце на листото („Whiptail“-симптом). Най-общо може да се установи намален растеж с изсветлявания по листото и признаци на увяхване. При цветното зеле се наблюдават закърнели и обърнати вътрешни листа.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с молибден 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  (При листно торене в най-малко 200 л вода. При ръчно пръскане с 0,1 %-ен разтвор) при необходимост
При всички култури За снабдяване с молибден, усвояване на азот, добив, фотосинтетичен капацитет Капково Lebosol®-Молибден  Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури За снабдяване с молибден, усвояване на азот, добив, фотосинтетичен капацитет 0,025 л /дка Lebosol®-Молибден  (при листно торене в най-малко 20 л.вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка - 0,1% ен р-р) при необходимост
Пасища и ливади добив, подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост 2 - 3 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  по време на вегетационния период
Пасища и ливади Подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост 2 – 3 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  по време на вегетационния период
Бобови култури Подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост 1 – 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  от 6-ти лист
Бобови култури добив, подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  от 6-ти лист
Рапица Срещу симптом „Камшична дръжка“ „Whiptail“-симптом, жизненост, усвояване на азот 1 – 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  от 4-ти лист
Рапица добив, срещу Whiptail-синдром, жизненост 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  през есента от 4-ти лист
Рапица добив, срещу Whiptail-синдром, жизненост 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед Усвояване на азот, жизненост 1 – 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  от 4-ти лист
Захарно цвекло Срещу затваряне на сърцевината, симптом „Камшична дръжка“ „Whiptail“ –симптом, жизненост, усвояване на азот 1 – 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  от 6-ти лист
Захарно цвекло добив, срещу симптоми на зелева галица и Whiptail-синдром, жизненост 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  от 6-ти лист
Плодни зеленчуци добив, подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  при достатъчно развита листна маса
Зелеви, листни и лукови зеленчуци добив, подобрено образуване на грудки, срещу зелева галица, усвояване на азот, срещу Whiptail-симптом, жизненост 1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  при достатъчно развита листна маса
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци добив, подобрено образуване на грудки, срещу зелева галица, усвояване на азот, срещу Whiptail-симптом, жизненост 1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци добив, подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Усвояване на азот, жизненост, качество на листото (жълти петна) 1 – 4 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  от бели пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки добив, подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки добив, подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден  при достатъчно развита листна маса