bg
Merkliste Icon 0

Lebosol-Нутриплант® 6-12-6

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
NPK-торов разтвор 6-12-6 с хранителни микроелементи, листен тор


Хранително вещество:
6 % общ азот (N) 70 гр/л ,
2,5 % амониев азот (N) ,
0,7 % нитратен азот (N) ,
2,8 % амиден азот (N) ,
12 % водоразтворим фосфат (P2O5) 145 гр/л ,
6 % водоразтворим калиев оксид (K2O) 70 гр/л

всички микроелементи във водоразтворима форма. 0,01 % B; 0,02 % Cu*; 0,02 % Fe*; 0,01 % Mn*; 0,001 % Mo; 0,01 % Zn*; (* като хелат от EDTA)


Плътност: 1,21


рН-стойност: 5,0 - 7,0


Цвят: зелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и могат безпроблемно да се съхраняват при тези температури. Кристалите, който може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимална обработка на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхранение от + 5 °C.

Смесимост

Нутриплант 6-12-6 се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими , за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. Да не се смесва с торове, съдържащи Калций и Магнезий, както и с манганов нитрат. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита резервоара да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Нутриплант 6-12-6 да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с хранителни елементи 0,500 - 1 л/дка Lebosol-Нутриплант® 6-12-6 (в най-малко 20 литра вода или 0,5 - 1%-тен разтвор (при чувствителни култури под стъкло/фолио 0,25 - 0,5%-тен разтвор)) при необходимост