bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-КвадроМаксС СК

отбележете PDF

Продукт

EO-ТОР

Течна смес на микроелементи с мед (Cu), манган (Mn), цинк (Zn), листен тор


Хранително вещество:
5,1 % обща мед (Cu) като меден оксихлорид 80 гр/л ,
8 % общ манган (Mn) като манганов карбонат 125 гр/л ,
6,4 % общ цинк (Zn) като цинков оксид 100 гр/л

Допълнително се съдържат: 19,4 % сяра (305 гр/л S)


Плътност: 1,57


рН-стойност: 7,0 - 8,0


Цвят: зелено


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-КвадроМаксС СК се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Смесването с минерални масла и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®КвадроМаксС СК винаги да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Манган, цинк и мед са слабо налични при хумусни, песъчливи, рохкави почви, при висока рН-стойност, при суша, при студ и влага; сярата е слабо налична при кисели, лошо проветрени, леки или песъчливи почви, при оскъдно съдържание на хумус. 

Недостигът на манган се изразява чрез жълто оцветяване на листата, черни точки по листото, светлозелени жилки между главните артерии, загуба на качество.

Недостигът на цинк се изразява чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж и малки листа.

Недостигът на мед се изразява чрез 
обърнат флагов лист и обърнати млади листа, спираловидни увиснали върхове на листата, (частично) празни пъпки /класове, лошо образуване на зърно, свити растения.
Особено при овес, пшеница и ечемик; ръж и тритикале са по-малко чувствителни.

Недостигът на сяра се изразява чрез сиви/жълти жилки на по-младите листа, намален растеж, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайните култури.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с хранителните елементи манган, мед, цинк и сяра 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК (при литно торене в най-малко 20 литра вода. При апликация с ръчна/гръбна пръскачка 0,2%тен разтвор.) при необходимост
При всички култури хранително снабдяване с: манган, мед и цинк, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, намаляне на радиационния стрес (антиоксиданти) 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК (при листно торене в най- малко 20 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,2%ен разтвор.) при необходимост
При всички култури третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 2 - 4 л/т Lebosol®-КвадроМаксС СК към третирането на посевния материал
Житни култури добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 0,150 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК (препоръка за есенно-житните култури) през есента от 3-ти лист
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 0,150 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК (препоръка за есенно-житните култури ) през пролетта от начало на вегетация
Житни култури съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот 0,150 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК (препоръка за есенно-житните култури) от изкласяване до цъфтеж
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 2 пъти 0,150 - л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК (препоръка за пролетни житни култури) от 3-ти лист
Житни култури добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 1 - 3 пъти 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 3-ти лист
Пасища и ливади качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 2 - 5 пъти 0,150 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК по време на вегетационния период
Пасища и ливади Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост 2 - 5 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК по време на вегетационния период
Картофи Усвояване на азот, жизненост, качество на обелката 2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 6-ти лист
Картофи качество на кората, имунитет 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от началото на оформяне на реда
Бобови култури фотосинтеза, резистентност, устойчивост при презимуване 1 - 2 пъти 0,150 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 6-ти лист
Бобови култури Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 6-ти лист
Царевица добив, фотосинтеза, имунитет 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 4-ти лист
Царевица Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 4-ти лист
Рапица Усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание, зимоустойчивост 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 0,150  л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК през есента от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 1 - 2 пъти 0,150 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед добив, фотосинтеза, имунитет 0,150 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 4-ти лист
Слънчоглед Усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 4-ти лист
Захарно цвекло Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 6-ти лист
Захарно цвекло добив, фотосинтеза, имунитет 1 - 2 пъти 0,150  л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 6-ти лист
Ягоди Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 4 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от зелена пъпка
Семкови плодове Усвояване на азот, жизненост, оцветяване на плода 2 - 4 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК От червени пъпки до беритба
Костилкови плодове Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от завръз на плодове
Храстовидни плодове Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК При започване растежа на леторастите
Десертно грозде Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК видими леторасти
Винено грозде Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК видими леторасти
Зеленчуци Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци добив, фотосинтеза, качество, имунитет 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК От бели пъпки до беритба
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки цвят на листото, качество, устойчивост 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Усвояване на азот, качество на листото, повече жизненост (напр. при студ), маслено съдържание 2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК при достатъчно развита листна маса
Хмел Усвояване на азот, жизненост 2 - 4 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК 0,5 м височина до беритба
Тютюн Усвояване на азот, жизненост 1 - 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 4-ти лист
Коледни дръвчета Усвояване на азот, жизненост, зимоустойчивост 2 - 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от разлистване
Декоративни растения Качество на листото, жизненост 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК при необходимост
Тревни настилки Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост 2 - 5 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК по време на вегетационния период
Ядки Усвояване на азор, повече жизненост (напр. при студ), качество на черупката 2 - 5 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК От набъбване на пъпки
Памук Усвояване на азот, повече жизненост(напр. при студ), зимоустойчивост 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от завръз на плодове
Ориз Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото 2 - 3 пъти 0,150 - 0,300 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК от 3-ти лист