bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-КвадроС СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Разтвор на смес от хранителни микроелементи с мед (Cu), манган (Mn) и  жинк (Zn) и сяра (S), листен тор


Хранително вещество:
4,8 % обща мед (Cu) като меден оксихлорид (Cu) 80 гр/л ,
12,2 % общ манган (Mn) като манганов оксид (Mn) 200 гр/л ,
6 % общ цинк (Zn) като цинков оксид (Zn) 100 гр/л

допълнително съдържа: 12 % Сяра (200 гр/л S)


Плътност: 1,66


рН-стойност: 7,0 - 8,0


Цвят: светлозелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и могат безпроблемно да се съхраняват при тези температури. Кристалите, който може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимална обработка на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхранение от + 5 °C.

Смесимост

Lebosol®-КвадроС СК се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смесване с листни торове или средства за растителна защита пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се прибавят по отделно. Lebosol®-КвадроС СК да се добавя като последен компонент при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Манган, цинк и мед са слабо налични при хумусни, песъчливи, рохкави почви, при висока рН-стойност, при суша, при студ и влага; сярата е слабо налична при кисели, лошо проветрени, леки или песъчливи почви, при оскъдно съдържание на хумус.

Недостигът на манган (Mn) се изразява чрез пожълтяване на листата с черни точки, светлозелени жилки между основните артерии, влошено качество.

Недостигът на цинк (Zn) се изразява чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж, малки листа.

Недостигът на мед (Cu) се изразява чрез обърнат флагов лист и обърнати по-млади листа, спираловидно увиснали върхове на листата, (частично) празни съцветия/класове, лошо коренообразуване, недоразвити растения.

Недостигът на сяра (S) се изразява чрез сиви/жълти жилки на по-младите листа, забавен растеж, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайни.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
Житни култури съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-КвадроС СК (препоръка за есенно-житни кутури ) от изкласяване
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 2 пъти 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-КвадроС СК (препоръкa за пролетни житни култури) от 3-ти лист
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-КвадроС СК (препоръка за есенно-житни култури) през пролетта от начало на вегетация
Житни култури добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-КвадроС СК (препоръка за есенно-житни култури) през есента от 3-ти лист
При всички култури за снабдяване с хранителните елементи манган, мед, цинк и сяра 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроС СК (при листно торене в най-малко 20 л вода. При ръчно пръскане 0,2 %-ен разтвор) при необходимост
Пасища и ливади качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 2 - 5 пъти 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-КвадроС СК по време на вегетационния период
Картофи качество на кората, имунитет 1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроС СК от началото на оформяне на реда
Бобови култури фотосинтеза, резистентност, устойчивост при презимуване 1 - 2 пъти 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-КвадроС СК от 6-ти лист
Царевица добив, фотосинтеза, имунитет 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроС СК от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-КвадроС СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 0,100 л/дка Lebosol®-КвадроС СК през есента от 4-ти лист
Слънчоглед добив, фотосинтеза, имунитет 0,100 л/дка Lebosol®-КвадроС СК от 4-ти лист
Захарно цвекло добив, фотосинтеза, имунитет 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-КвадроС СК от 6-ти лист
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки цвят на листото, качество, устойчивост 1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроС СК при достатъчно развита листна маса