bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Червено

отбележете PDF

Продукт

Органичен N-тор, течен

от странични животински продукти и продукти от растителен произход


Хранително вещество:
3,8 % общ азот (N) 50 гр/л ,
0,8 % Цинк (Zn) 11 гр/л ,
51,7 % органична субстанция 680 гр/л

40 % суровини Животински странични продукти от категория 3, съгласно VO (EG) №. 1774/2002; 60 % меласа


Плътност: 1,3


рН-стойност: 7,0


Цвят:


Съхранение

Смесимост

Lebosol®-Червено се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Смесването с минерално масло и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове или препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Червено, винаги разреден с вода, да се прибави като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Lebosol®-Червено е храна за почвените организми (Аминокиселини за почвените гъби, захар за почвените бактерии)

  • Покачва биологичната активност в почвата
  • По-бърз процес на разлагане на растителните остатъци
  • Наличният азот в почвата се свързва по-бързо  (предотвратява измиването на хранителните вещества в почвата )
  • Чрез бързото разлагане на растителните остатъци, свързаният азот е по-бързо наличен за развиващата се култура

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за разлагане на растителните остатъци 0,800 - 1,5 л/дка Lebosol®-Червено (за растителни остатъци с високо съотношение на въглерод/азот)
Овошки за разлагане на растителните остатъци 0,500 - 1  л/дка Lebosol®-Червено (за растителни остатъци с ниско съотношение на въглерод/азот.)
Зеленчуци за разлагане на растителните остатъци 0,500 - 1  л/дка Lebosol®-Червено (за растителни остатъци с ниско съотношение на въглерод/азот.)