bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Червено

отбележете PDF

Продукт

Органичен N-тор, течен

от странични животински продукти и продукти от растителен произход


Хранително вещество:
3,8 % общ азот (N) 50 g/l ,
0,8 % Цинк (Zn) 11 g/l ,
51,7 % органична субстанция 680 g/l

40 % суровини Животински странични продукти от категория 3, съгласно VO (EG) №. 1774/2002; 60 % меласа


Плътност: 1,3


рН-стойност: 7,0


Цвят:


Съхранение

при температура от -5 °C до +35 °C

Смесимост

Lebosol®-Червено се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Смесването с минерално масло и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове или препарати за растителна защита резервоара да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Червено, винаги разреден с вода, да се прибави последен.

Активно вещество на продукта

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за разлагане на растителните остатъци 0,800 - 1,5 л/дка Lebosol®-Червено (за растителни остатъци с високо съотношение на въглерод/азот)
Овошки за разлагане на растителните остатъци 0,500 - 1  л/дка Lebosol®-Червено (за растителни остатъци с ниско съотношение на въглерод/азот.)
Зеленчуци за разлагане на растителните остатъци 0,500 - 1  л/дка Lebosol®-Червено (за растителни остатъци с ниско съотношение на въглерод/азот.)