bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Микс за третиране на семена

отбележете PDF

Продукт

ЕО-Течен тор

Течна смес на тор от микроелементи с мед (Cu), манган (Mn) и цинк (Zn)


Хранително вещество:
2,2 % водоразтворима мед (Cu) като меден нитрат 35 гр/л ,
7,8 % водоразтворим манган (Mn) като манганов нитрат 115 гр/л ,
4,2 % водоразтворим цинк (Zn) като цинков нитрат 60 гр/л

Допълнително се съдържат: 6,8 % нитратен азот (100 гр/л N)


Плътност: 1,50


рН-стойност: 0,0 - 1,5


Цвят: син


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Приложение според добрата професионална практика.
Lebosol®-Микс за третиране на семена се смесва общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за третирането препарати. Lebosol®-Микс за третиране на семена да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Покълването и поникването могат да бъдат застрашени от недостиг на микроелементи. За да се избегне предварително този недостатък семената се обработват Lebosol®-Микс за третиране на семена.
Мед, манган и цинк за един добър старт!

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
Житни култури третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 3 - 5 л/тон Lebosol®-Микс за третиране на семена (посевен материал) при необходимост
Царевица третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 3 - 5 л/ тон Lebosol®-Микс за третиране на семена (посевен материал) при необходимост