bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Сяра 800 ОД

отбележете PDF

Продукт

Елементарна сяра, течна


Хранително вещество:
56 % сяра (S) 800 гр/л

Допълнително се съдържат: 5,9 % рапично масло-метил естери


Плътност: 1,43


рН-стойност: 6,0 - 8,0


Цвят: светложълт


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Сяра 800 ОД се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. Да не се смесва с минерално масло! При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Сяра 800 ОД  да се прибавя като последен компонент при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Сярата е слабо налична в киселинни почви, леки или песачливи почви, при бедно съдържание на хумус, при лошо проветрени почви.

Недостигът на сяра се изразява чрез сиви/жълти жилки на по-младите листа, намален растеж, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайните култури.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури третираните култури се избягват от гризачи многократна употреба през интервал от 15-20 дни 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД при необходимост
При всички култури предотвратява/преодолява недостига на сяра 0,200 - 1 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД (при листно торене в най-малко 30 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка с 0,2-1 %-ен разтвор.) при необходимост