bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Трипъл-НитроМикс

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Разтвор на смес на хранителни микроелементи с мед (Cu), манган (Mn) и цинк (Zn), листен тор


Хранително вещество:
2 % водоразтворима мед (Cu) като Меден нитрат 30 гр/л ,
6,7 % водоразтворим манган (Mn) като Манганов нитрат 100 гр/л ,
5,5 % водоразтворим цинк (Zn) като Цинков нитрат 80 гр/л

допълнително съдържа: 7,7 % общ азот (115 гр/л N); 6,7 % нитратен азот; 1 % органично свързан aзот; 6,9 % органична субстанция (100 гр/л)


Плътност: 1,57


рН-стойност: 2,0


Цвят: синьо-зелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и могат безпроблемно да се съхраняват при тези температури. Кристалите, който може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимална обработка на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхранение от + 5 °C.

Смесимост

Lebosol®-Трипъл-НитроМикс се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смесване с листни торове или средства за растителна защита пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Lebosol®-Трипъл-НитроМикс да се прибави като последен компонент като непрекъснато се разбърква.

Активно вещество на продукта

Манганцинк и мед са слабо налични при еднакви условия: при хумусни, песъчливи, рохкави почви, при висока pH-стойност, при суша или при студ и влага.

Недостигът на манган се изразява чрез пожълтяване на листата, черни точки по листото, светлозелени петна между главните артерии, загуба на качество.

Недостигът на цинк се изразява чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж, малки листа.

Недостигът на мед се изразява чрез усукан флагов лист и обърнати по-млади листа, спираловидни увиснали върхове на листата, (частично) празни пъпки/класове, лошо коренообразуване, свити растения.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
Житни култури добив, съдържание на протеин, качество 0,075 - 0,150 л/дка Lebosol®-Трипъл-НитроМикс при необходимост
Житни култури добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,075 - 0,100 л/дка Lebosol®-Трипъл-НитроМикс от 3-ти лист
При всички култури снабдяване с хранителни вещества манган, мед и цинк 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Трипъл-НитроМикс (при листно торене в най-малко 20 л вода.) при необходимост