bg
Merkliste Icon 0

Визуплант

Система за изобразяване и диагностика на хранителни смущения в растенията

ВИЗУПЛАНТ е система за диагностика на хранителните смущения в културните растения на Тюрингския държавен институт по земеделие в град Йена (TLL Jena).

ВИЗУПЛАНТ има за цел да служи на земеделските производители, консултанти в растениевъдството и любители на растенията. Всеки потребител има възможността да се сдобие с инфорнация за хранителните недостици на различните видове култури.

ВИЗУПЛАНТ предлага на своите потребители интерактивна диагностика на хранителните смущения,  основана на база данни с над 400 изображения от приблизително 20 културни растения с примери за всички основни хранителни елементи. Във ВИЗУПЛАНТ може да намерите и важна информация за наличие на хранителни вещества в растението в зависимост от pH-стойностите, нуждите на културните растения от хранителни микроелементи, както и възможните неточности и/или обърквания на симптомите на хранителните смущения.