ro
Merkliste Icon 0

Certificate ecologice

Toate produsele noastre etichetate cu sigla "Bio" sunt înregistrate de Institutul German de Cercetare pentru Agricultura Ecologică (FiBL) ca substanțe pentru agricultura ecologică. Aceste produse sunt fabricate în conformitate cu principiile agriculturii ecologice pentru utilizarea lor în Germania și România.

La omologarea acestor produse, a fost aplicat Regulamentului (CE) Nr. 834/2007 al "Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul", alături de normele de aplicare din Regulamentul (CE) Nr. 889/2008, Anexa I, care completează "Principiile generale IFOAM referitoare la agricultura ecologică", cu toate modificările ulterioare.

Utilizarea oricăror substanțe în producția ecologică întră în general în responsabilitatea utilizatorului. În cazul în care aveți suspiciuni privind certificarea produselor ecologice, adresați-vă, pentru confirmare, organismelor de inspecție și certificare din România.

O "Declarația de conformitate" actualizată pentru toate produsele noastre este disponibilă la adresa web http://www.betriebsmittelliste.de/en/search/search.html.

Introduceți în câmpul "Manufacturer/Trader Company" (Producatorul/Compania) textul "Lebosol", apăsați butonul "Search" (Caută) și veți obține o prezentare generală actualizată cu toate produsele Lebosol omologate.