ro
Merkliste Icon 0

Arbuști fructiferi

Fertilizarea foliară în pomicultură

În pomicultură, fertilizarea foliară este, de decenii, o componentă consacrată a sistemului de măsuri de fertilizare. Se optează pentru fertilizare foliară mai ales dacă simptome de carență sunt vizibile (ex.: mangan, fier, bor, dar și magneziu ș.a).
Dar trebuie avute în vedere și corectate mai ales carențele ascunse. Acestea pot fi puse în evidență cu ajutorul diagnozei foliare.
 

Disponibilitatea elementelor nutritive

Chiar dacă solul este optim aprovizionat cu elemente nutritive, aprovizionarea bazată pe consumul specific al plantelor, cu macro și  microelemente, nu este întotdeauna garantată.

Există o serie de factori care limitează disponibilitatea și absorbția elementelor nutritive din sol, precum: valorile ridicate de pH în cazul microelementelor și valorile scăzute de pH în cazul macroelementelor, seceta, temperaturile scăzute, compactarea solului și/sau excesul de umiditate, competiția cu buruienile și antagonismele (efecte reciproce) dintre elemente (de ex.: excesul de potasiu limitează disponibilitatea și absorbția în plantă a magneziului și a calciului).

Particularitățile de nutriție ale arbuștilor fructiferi

Plantațiile sau culturile de arbuști fructiferi s-au extins puternic în ultimii ani. Cu toate acestea, rezistența redusă la păstrare a fructelor reprezintă un dezavantaj major. De aceea, plantațiile de zmeur se realizează sub folie, pentru a proteja fructele foarte moi și sensibile împotriva influenței condițiilor climatice.

Cerințele față de locație, sol și disponibilitatea elementelor nutritive specifice variază în funcție de specie. Toate speciile de arbuști fructiferi, dar în special soiurile de struguri pentru stafide sunt foarte sensibile la clor, în timp ce afinul cere, de exemplu, un pH acid al solului. Totuși, valorile de pH al solului influențează disponibilitatea elementelor nutritive: valorile scăzute sunt asociate adesea cu anumite carențe de macroelemente, iar valorile ridicate cu anumite carențe de microelemente. În cea de-a doua situație, slaba disponibilitate a fierului și/sau a manganului duce la îngălbenirea frunzelor (cloroză).

Carența de calciu la coacăz

Stabilitatea fructelor și rezistența la depozitare

Conținutul scăzut de calciu din fructe constituie premisa calității scăzute a acestora, datorată în special lipsei de fermitate a pulpei. Tratamentele cu produsul fără clor Lebosol® - Calciu Forte SC (formiat de calciu ca sursă de calciu extrem de compatibil cu plantele) duc la creșterea conținutului de calciu din fructe și deci la îmbunătățirea fermității, dar mai ales a rezistenței la depozitare a fructelor. Lebosol® - Calciu Forte SC reprezintă și o sursă suplimentară de mangan și zinc.

Cloroza ferică

Arbuștii fructiferi arată rapid simptomele clorozei ferice. Carența de fier se manifestă prin îngălbenirea porțiunii dintre nervuri a limbului frunzelor tinere. Pe lângă măsuri indirecte vizând îmbunătățirea accesibilității fierului pentru plante precum ameliorarea structurii solului, îmbunătățirea regimului hidric, combaterea buruienilor, neutralizarea reacției solului, există posibilitatea aprovizionării cu fier pe cale foliară. În această situație, tratamentele repetate, începând din primele faze de vegetație cu Lebosol® - Fier GOLD corectează cloroza ferică. Produsul Lebosol® - Fier GOLD constituie sursa de aprovizionare cu fier deosebit de compatibil pentru plante. Este un excelent fertilizant foliar, deoarece conține și aminoacizi pentru îmbunătăți distribuția și absorbția fierului prin frunză.

Carența de fier la agriș

Carența de bor la coacăz

Înfloritul, fructificarea și securizarea producției

Efectul nutritiv și / sau auxinic al aminoacizilor este deosebit de important pentru fructificare și pentru calitatea mugurilor de rod. Aplicarea produsului Aminosol® înaintea înfloritului influențează pozitiv legarea și creșterea fructelor.

Pentru îmbunătățirea fructificării, unde borul și zincul joacă un rol important, Lebosol® - Robustus SC (bor + calciu) și Lebosol® - Zinc 700 SC se aplică suplimentar înaintea înfloritului.

Recomandări de utilizare

Scop/Problema Doza de aplicare Perioada
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare 0,2 - 0,6 l/ha Herbosol® (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha) în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Influență pozitivă asupra eficienței și toleranței plantelor pentru produsele de protecția plantelor și pentru îngrășămintele cu calciu 150 - 300 ml Aminosol® (în 100 l apă) în amestec cu pesticidele și la fertilizările cu calciu
Creșterea toleranței la stres 2 - 3 l/ha Aminosol® în condiții de stres în vii/livezi (plantații)
Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max la începutul perioadei de vegetație
Prevenirea și tratarea clorozei ferice, influență pozitivă asupra circulației apei, calității aparatului foliar 2 - 5 aplicări cu 3 - 7 l/ha la începutul perioadei de vegetație
Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor 2 aplicări cu 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC +
2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC
de la creșterea lăstarilor până la începutul înfloritului
Vitalitate, influență pozitivă asupra intensității fotosintezei, toleranței/rezistenței, calității interne 2 - 3 aplicări cu 4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC de la creșterea lăstarilor până la recoltare
Stimularea toleranței florilor la ingheț, a producției 1 - 2 aplicări cu 2 l/ha Aminosol® +
1 - 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC +
1 - 2 aplicări cu 5 l/ha Lebosol®-Potasiu 450
când primii butoni albi sunt vizibili, sau înainte de îngheț
Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei 2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagS SC de la începutul înfloritului până la recoltare
Influență pozitivă asupra calității aparatului foliar, intensității fotosintezei, eficienței de utilizare a azotului (N) 2 - 4 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC de la începutul înfloritului până la recoltare
Creșterea fermității fructelor, a stabilității la depozitare și a toleranței/rezistenței 3 - 4 aplicări cu 4 - 6 l/ha Lebosol®-Calciu-Forte SC de la începutul înfloritului până la recoltare
Depozitarea substanțelor de rezervă, dezvoltarea mugurilor floriferi, rezistență la iernare, calitatea florilor 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha Aminosol® +
2 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC +
2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC
după recoltare
Culturile tratate sunt evitate de animalele erbivore 2 l Aminosol® (în amestec cu 2 l apă, se pune cu 2-3 zile înainte de aplicare la măcerat; soluția este pentru 1 ha) în caz de necesitate