ro
Merkliste Icon 0

Brazi

Fertilizarea foliară a coniferelor în câmp și la ghiveci

Aspectul deosebit al coniferelor și a plantelor la ghiveci depinde de modalitatea de formare a coroanei, de coloritul frunzelor aciculare și de mirosul caracteristic plăcut al acestora. Acești parametri sunt decisivi pentru atingerea nivelului dorit al prețului de vânzare. 
Pentru a îmbunătăți calitatea arborilor și deci pentru a garanta producția acestora, vă recomandăm să utilizați gama noastră de produse, pentru o fertilizare foliară de calitate.
 

Îmbunătățirea eficienței tratamentelor și a compatibilității dintre erbicide prin utilizarea produsului Herbosol®

În primele stadii de creștere, puieții din pepiniere concurează foarte greu cu buruienile, deoarece acestea au o creștere mai rapidă. De aceea, un sol fără buruieni reprezintă premisa unei bune dezvoltări a arborilor și arbuștilor ornamentali. O componentă a atingerii acestui obiectiv o reprezintă utilizarea produsului Herbosol®un aditiv pentru erbicidele reziduale.
Adăugarea de Herbosol®  îmbunătățește eficiența tratamentelor cu erbicide, pentru că se reduce driftul și se îmbunătățește distribuția pe sol a substanței active, împiedicând și infiltrarea acesteia în orizonturile profunde ale solului.

Pentru accelerarea reluării creșterii puieților, este recomandată imersarea rădăcinilor acestora într-o soluție diluată de Aminosol® înaintea transplantării. Această măsură duce la obținerea unor plante mai rezistente și mai viguroase.

Protecția împotriva pierderilor cauzate de căprioare și iepuri de câmp

Aplicarea de Aminosol®  reprezintă un mijloc de protecție împotriva pierderilor cauzate de căprioare și iepuri sălbatici. Mirosul caracteristic al Aminosol®  este perceput mai puternic de acnimale decât de om. Din această cauză, animalele evită plantele tratate.

Aplicare: se amestecă 2 l/ha de Aminosol® cu 2 l de apă și se lasă la macerat pentru 2-3 zile. Amestecul astfel rezultat se poate aplica în volumul de apă normal pe hectar sau poate fi împrăștiat pe bucăți de material textil, care se agață din loc în loc în ramurile brazilor.

Analizele de sol și de frunză

Analizele de sol (P, K, Mg, valorile de pH) oferă informații despre gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive și permit completarea cantității de elemente nutritive prin aplicarea de îngrășăminte până la nivelul dorit. pH-ul reprezintă o caracteristică importantă pentru disponibilitatea elementelor nutritive din sol. De asemenea, este necesară diagnoza frunzelor aciculare ale coniferelor, pentru care se prelevează probe în perioada de repaus dintre începutul lunii noiembrie și sfârșitul lunii martie. Acest tip de analize completează valorile analizelor de sol, mai ales în ceea ce privește microelementele. 
Diagnoza foliară are rolul de a arăta gradul de aprovizionare a plantei cu elemente nutritive la un moment dat. O carență ascunsă a unui anumit element nutritiv este dificil de diagnosticat doar prin examinarea frunzelor, de aceea diagnoza foliară se justifică a fi realizată. Dacă în urma analizelor reiese o carență, atunci corectarea acesteia poate fi realizată în  primăvară prin efectuarea de tratamente foliare. 

Aplicarea fertilizanților foliari la conifere

Pentru îmbunătățirea startului tinerelor plante, se recomandă imersarea rădăcinilor acestora într-o soluție de Aminosol®  înaintea transplantării. Aceasta duce la obținerea de plante compacte și rezistente.
Coniferele au o perioadă de repaus hibernal foarte bine definită. De aceea, epoca aplicării fertilizanților foliari trebuie aleasă foarte atent. S-a dovedit că cea mai bună perioadă pentru aplicarea acestora este cuprinsă între mijlocul lunii mai și mijlocul lunii septembrie.
Îmbunătățirea calității coniferelor are loc și prin optimizarea aprovizionării cu fosfor, potasiu și magneziu a plantelor. Pentru îmbunătățirea condițiilor inițiale de creștere a plantelor și pentru echilibrarea balanței energetice și hidrice a plantelor este necesară aplicarea combinată a fosforului și a potasiului. Vă recomandăm să aplicați 1-3 tratamente cu 6-8 l/ha Lebosol® - PK-Max.

Carența de magneziu la conifere

Coniferele au nevoie de magneziu pentru menținerea colorației vii a frunzelor. În mod normal, carența de magneziu devine vizibilă de la mijlocul lunii septembrie și constă în îngălbenirea acelor de pe ramurile mature. Necesarul de magneziu al plantelor trebuie satisfăcut din timp, deoarece acele nu mai fac schimburi cu mediul înconjurător începând cu luna septembrie. Recomandăm, pentru menținerea aspectului și calității frunzelor, aplicarea produsului Lebosol® - MagS SC pe parcursul perioadei de vegetație.

Microelementele, în special cuprul, pot cauza o serie de probleme dacă nu sunt prezente în cantități suficiente în plantă

Cuprul este legat de materia organică a solului și de aceea este puțin mobil. Carența acestuia duce la slaba utilizare a azotului și la pereți celulari subțiri și fragili. Din acest motiv, plantele sunt mai predispuse atacului de agenți patogeni și dăunători. 

Apar pagube însemnate la cultura coniferelor decorative mai ales în locații extreme. Acestea se datorează unei aprovizionări defectuoase cu mangan a frunzelor. Pe frunzele aciculare tinere apar pete punctiforme galbene, conținutul de clorofilă al acestora scade și în final își pierd în întregime culoarea verde caracteristică.

În situații de stres (ex.: după căderea unei ploi cu grindină, extreme de temperatură, ajută foarte mult aplicarea a 4-6 l/ha Lebosol® - Total Care.
Pentru a acoperi necesarul de microelemente ale arborilor, vă recomandăm să aplicați 2-4 tratamente cu VITALoSol® GOLD SC, pentru revitalizarea plantelor, creșterea randamentului fotosintetic, precum și pentru creșterea rezistenței acestora la temperaturile scăzute din timpul iernii.

Recomandări de utilizare

Scop/Problema Doza de aplicare Perioada
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare 0,2 - 0,6 l/ha Herbosol® (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha) în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Formarea sistemului radicular, creștere, dezvoltare în primele faze de vegetație Aminosol® (Imersarea plantei în soluție de 1% sau alternativ 5 - 10 l/ha Aminosol® cu udare prin stropire.) înainte de plantat
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității produselor de protecție a plantelor 150 - 300 ml Aminosol® (în 100 l apă) în amestec cu pesticidele
Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație 4 - 6 l/ha Lebosol®-Total Care în condiții de stres în vii/livezi (plantații)
Vitalitate, intensitatea fotosintezei, toleranță/rezistență, eficiență de utilizare a azotului (N), rezistență la iernare 2 - 4 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha Lebosol®-Cupru 350 SC +
2 - 4 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC +
2 - 4 aplicări cu 3 - 4 l/ha Lebosol®-Sulf 800 SCsau2 - 4 aplicări cu 4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC (varianta combinată)
de la dezmugurit / înfrunzit
Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) 1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max de la dezmugurit / înfrunzit
Dezvoltarea mugurilor și a lăstarilor 2 - 3 malaplicări cu 1 - 2 l/ha Lebosol®-AqueBor SC de la dezmugurit / înfrunzit
Prevenirea și tratarea clorozei ferice, influență pozitivă asupra circulației apei, calității aparatului foliar 2 - 3 aplicări cu 3 - 7 l/ha în timpul perioadei de vegetație
Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei 2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagS SC în timpul perioadei de vegetație
Culturile tratate sunt evitate de animalele erbivore 2 l Aminosol® (în amestec cu 2 l apă, se pune cu 2-3 zile înainte de aplicare la măcerat; soluția este pentru 1 ha) în caz de necesitate