ro
Merkliste Icon 0

Sfeclă de zahăr

Fertilizarea foliară a culturii de sfeclă pentru zahăr

Erbicidele peliculare utilizate în tehnologia de cultură a sfeclei pentru zahăr trebuie să mențină câmpul curat de buruieni pentru o perioadă lungă de timp. Herbosol® asigură efectul erbicidelor peliculare prin:

  • Distribuirea mai bună pe sol a amestecului de stropit
  • Aderența mai bună la particulele de sol
  • Formarea peliculei de erbicid la suprafața solului
  • Scăderea levigării

Pentru ca pelicula de erbicid să persiste cât mai mult timp la suprafața solului, recomandăm aplicarea a 0,4 l/ha Herbosol® odată cu erbicidele preemergente aplicate înainte de încolțirea buruienilor, pentru a asigura persistența cât mai îndelungată a efectului substanțelor active.

  • Pe soluri cu textură ușoară sau/și cu un conținut scăzut de humus, se va crește doza la 0,6 l/ha
  • Pe soluri grele sau/și cu un conținut ridicat de humus, se va reduce doza la 0,2 l/ha.
 

Aminosol® - pentru compatibilitate mai bună și pentru o creștere sănătoasă

Multiplele tratamente cu erbicide și condițiile de mediu nefavorabile (temperaturi scăzute, umiditate excesivă, valori extreme ale proprietăților solului) induc plantelor o stare de stres și influențează negativ procesele de sinteză a aminoacizilor. Adăugarea de Aminosol® (aminoacizi) în amestecul de stropit reduce aceste efecte negative, stimulând creșterea plantelor.

Recomandarea noastră de aplicare, pentru ca plantele să tolereze mai bine condițiile de stres este: 2-3 l/ha Aminosol® odată cu erbicidele postemergente, în special la primele două tratamente.

Necesar ridicat de bor și mangan

Seceta, temperaturile scăzute sau valorile mari de pH reduc accesibilitatea microelementelor cheie pentru sfeclă. În primul rând, carența de bor și mangan provoacă pagube însemnate economic acestei culturi.

Sfecla pentru zahăr aparține acelei categorii de culturi agricole cu necesar ridicat de bor, datorită influenței sale asupra formării țesuturilor de depozitare și asupra metabolismului zaharurilor.

În cazul carenței de bor, simptomele acesteia, atât de la nivelul frunzelor cât și al rădăcinilor poartă denumirea de "putregaiul inimii".

Carența de bor

Carența de sulf

Manganul este, de asemenea, implicat în sinteza zaharurilor; previne căderea prematură a frunzelor și, indirect, reînfrunzirea.

Pentru a asigura cantități suficiente de bor și mangan culturii de sfeclă pentru zahăr, recomandăm aplicarea a 1-2 tratamente cu 2-3 l/ha Lebosol® - Bor + 1 l/ha Lebosol® - Mangan GOLD SC, în intervalul cuprins între 6 frunze și închiderea rândurilor.

Se pot obține sporuri de producție asigurând aprovizionarea în optim cu fosfor, potasiu și magneziu. Este necesară aprovizionarea echilibrată cu fosfor și potasiu, atât în primele faze de vegetație, cât și pentru a optimiza fluxurile de apă și de zaharuri la nivelul plantelor. Pentru aceasta recomandăm aplicarea a 2 tratamente cu câte 6 l/ha Lebosol® - PK Max.

Carențele de sulf și magneziu la cultura sfeclei pentru zahăr se observă în special în perioadele de secetă, datorită scăderii mobilității elementelor în sol dar și după ploi abundente, care duc la levigarea sulfaților în adâncime.

Magneziul face parte din structura moleculei de clorofilă. Sulful este component esențial al aminoacizilor. Metabolismul sulfului este important pentru toleranța plantelor la diferiți factori de stres biotic, deoarece compușii cu sulf împiedică dezvoltarea ciupercilor fitopatogene. Plantele afectate de carența de sulf sunt mai predispuse atacului de făinare (Erisyphe betae) comparativ cu cele bine aprovizionate.

Pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu magneziu și sulf a plantelor de sfeclă pentru zahăr recomandăm aplicarea a 1-2 tratamente cu 3-5 l/ha Lebosol® - MagS SC, începând de la faza de 6 frunze.  

Recomandări de utilizare

Scop/Problema Doza de aplicare Perioada
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare 0,2 - 0,6 l/ha Herbosol® (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha) în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor postemergente sau pentru a crește toleranta generală a plantelor la stres 2 - 3 l/ha Aminosol® în amestec cu erbicidele postemergente, (și/sau) în condiții climatice nefavorabile
Calitate, producție, pentru prevenirea putregaiului inimii și putregaiului uscat 1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha Lebosol®-Bor începând cu stadiul de 6 frunze și până la închiderea rândurilor
Vitalitate și producție, macroelemente 1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagS SC începând cu stadiul de 6 frunze
Stimularea toleranței la boli 4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC începând cu stadiul de 6 frunze
Vitalitate și producție, microelemente 0,25 l/ha Lebosol®-Molibden +
1 - 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC
începând cu stadiul de 6 frunze
Vitalitate și producție, macroelemente 2 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-PK-Max începând cu stadiul de 6 frunze