ro
Merkliste Icon 0

Varză, verdețuri și ceapă

Fertilizarea foliară a verzei, legumelor frunzoase și bulboase

Aplicarea diferitelor elemente nutritive pe cale foliară constituie o verigă consacrată în tehnologia de cultură a legumelor. Pe de o parte, fertilizarea foliară constituie un remediu rapid în situații de disponibilitate insuficientă a elementelor nutritive din sol, în condiții de alcalinitate sau de secetă.
Pe de altă parte, prin fertilizarea foliară se asigură creșterea producției și a calității acesteia.
 

Asigurarea creșterii neîntrerupte a culturilor legumicole în condiții de stres

În situații de stres climatic (ex.: umiditate și temperaturi scăzute, secetă etc.), sinteza proteinelor și a carbohidraților poate fi susținută furnizând plantelor direct aminoacizi, sub formă de Aminosol®. Această măsură duce la creșterea eficienței metabolismului precum și la îmbunătățirea randamentului fotosintetic. A doua modalitate prin care se poate cauza stres răsadurilor de legume este transplantarea. Aminoacizii contribuie la formarea sistemului radicular și la creșterea plantelor. Cu cât planta formează mai repede noi rădăcini, cu atât creșterea poate fi reluată în condiții optime. Pentru aceasta, recomandăm imersarea răsadurilor în soluție apoasă de Aminosol® sau tratarea imediat după transplantare cu această soluție.

Stresul nu depinde doar de condițiile climatice, ci poate fi cauzat și de tratamentele de protecție a plantelor (ex. erbicide cu activitate la nivel de frunză). Și în această situație, Aminosol®și-a dovedit eficacitatea.

O modalitate specială de reducere a stresului din cadrul complexului de măsuri de protectie a plantelor o reprezintă combinarea erbicidelor reziduale cu Herbosol®. Herbosol® este un produs special creat pentru aceste situații.

Putregaiul apical al legumelor pe fondul carenței de calciu

Se poate ajunge la o carență a unui anume element nutritiv prin așa-numitele relații de antagonism, chiar dacă solul este aprovizionat optim cu elementul respectiv. De exemplu, conținutul ridicat de azot și potasiu din sol duce frecvent la carența de calciu în plante, deoarece ambele elemente blochează absorbția calciului. Printre consecințele carenței de calciu la legume se numără scăderea fermității fructelor, putregaiul apical al acestora, arsura vârfurilor și curbarea în sus a limbului foliar. Aplicând Lebosol® - Calciu Forte SC, aprovizionăm plantele cu un calciu “prietenos”, care nu produce arsuri pe frunze, spre deosebire de formulările pe bază de săruri de calciu.

Buna aprovizionare cu potasiu ca premisă a durabilității și stabilității la depozitare a legumelor

Pentru corecția rapidă a carenței de potasiu este recomandată fertilizarea foliară cu potasiu în formă lichidă utilizând produsul Lebosol® - Potasiu450. Buna aprovizionare cu potasiu poate duce la creșterea stabilității la depozitare și a calității pieliței, pentru îmbunătățirea durabilității legumelor.

Înfloritul, fructificarea și securizarea producției

Pentru îmbunătățirea procesului de fructificare a culturilor legumicole, microelementele precum zincul sau borul joacă un rol important. Lebosol® - Robustus SC (bor + calciu) și Lebosol® - Zinc700 SC pot fi aplicate înaintea înfloritului, tocmai pentru acest scop.

 Creșterea calității și păstrarea sănătății foliajului prin fertilizarea cu microelemente

La culturile de legume pot apărea fenomene nedorite precum cloroze, pătări ale frunzelor, ofilirea plantelor, tigrări ale frunzelor, apariția de pete punctiform brune pe frunze etc. Fertilizarea foliară cu microelemente constituie un mijloc rapid de a aduce plantele la calitatea dorită a aparatului foliar.

Diagnoza foliară oferă informații rapide despre carențele de elemente nutritive, chiar dacă acestea încă nu sunt vizibile. Ulterior este posibilă dimensionarea fertilizării foliare în funcție de nivelul de producție dorit.

Recomandări de utilizare

Scop/Problema Doza de aplicare Perioada
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare 0,2 - 0,6 l/ha Herbosol® (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha) în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității produselor de protecție a plantelor 150 - 300 ml Aminosol® (în 100 l apă) în amestec cu pesticidele
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității produselor de protecție a plantelor 1 - 2 l/ha Aminosol® în amestec cu erbicidele postemergente, (și/sau) în condiții climatice nefavorabile
Calitatea pulpei, prevenirea putregaiului inimii verzei, transportul calciului 1 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC începând cu 10-14 zile după plantare
Pentru prevenirea arsurii vârfurilor de creștere și a necrozei frunzelor la salată verde și varză 3 - 4 aplicări cu 4 - 6 l/ha Lebosol®-Calciu-Forte SC începând cu 10-14 zile după plantare
Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație 4 - 6 l/ha Lebosol®-Total Care în condiții de stres în vii/livezi (plantații)
Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) 1 - 2 aplicări cu 5 l/ha Lebosol®-Magfossau1 - 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max când plantele au suficientă masă foliară
Influență pozitivă asupra calității aparatului foliar, intensității fotosintezei, eficienței de utilizare a azotului (N) 2 - 3 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC când plantele au suficientă masă foliară
Producție, vitalitate, influență pozitivă asupra formării nodozităților, pentru prevenirea simptomelor de deformare și alungire a limbului foliar 1 - 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Molibden când plantele au suficientă masă foliară
Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor 1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC când plantele au suficientă masă foliară
Influență pozitivă asupra calității aparatului foliar, conținutului de clorofilă, vitalității, intensității fotosintezei 2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagS SC când plantele au suficientă masă foliară
Influență pozitivă asupra calității și perioadei de păstrare 2 - 4 aplicări cu 5 l/ha Lebosol®-Potasiu 450 când plantele au suficientă masă foliară
Vitalitate, influență pozitivă asupra intensității fotosintezei, toleranței/rezistenței, calității interne 2 - 4 aplicări cu 4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC când plantele au suficientă masă foliară
Culturile tratate sunt evitate de animalele erbivore 2 l Aminosol® (în amestec cu 2 l apă, se pune cu 2-3 zile înainte de aplicare la măcerat; soluția este pentru 1 ha) în caz de necesitate