ro
Merkliste Icon 0

Protecția mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă

Suntem angajați în utilizarea economică a energiei

Astăzi, cca. un sfert din mixul de energie electrică consumat în Germania provine din energiile regenerabile. Majoritatea energiei electrice este încă produsă în mod convențional, având drept consecință emisiile continue de dioxid de carbon în mediul înconjurător.

Ca o contribuție la reducerea amprentei de carbon, obiectivul nostru este să menținem utilizarea energiei în cadrul organizației noastre cât mai eficient posibil și la un nivel scăzut care să corespundă obiectivelor companiei. Sistemul propriu de energie solară al companiei aprovizionează clădirile noastre cu apă caldă și reduce astfel, în mod eficient, emisiile de CO2. În plus, ne bazăm pe soluții tehnice eficiente pentru utilizarea economică a energiei în fluxul nostru de producție.

 

Concepem produsele noastre în mod durabil

În cadrul procesului nostru tehnologic, ne străduim continuu să optimizăm componența produselor noastre din punct de vedere al sustenabilității. Ori de câte ori este posibil, materiile prime pe care le folosim sunt extrase din substanțe reciclabile.

Mai mult decât atât, lucrăm constant la noi formule pentru absorbția eficientă prin frunză a produselor noastre, pentru a reuși să economisim resurse și în acest fel.

Protejăm resursele de apă

Din cauza nevoii noastre constante de apă, ne bazăm pe o manipulare responsabilă a acesteia. Apa este una dintre resursele regenerabile ale planetei. Cu toate acestea, valoarea apei potabile curate este foarte mare, ea fiind filtrată, în mediul nostru, prin mecanisme naturale de curățare timp de decenii până la milenii.

Pentru a garanta o alimentare sigură cu apă potabilă și în viitor, ne bazăm în mod continuu pe recuperarea apei în cadrul proceselor noastre operaționale. Apa folosită la curățarea și spălarea echipamentelor este reutilizată preponderent în ciclul de producție.

Organizăm propria logistică în mod ecologic și eficient din punct de vedere al utilizării carburanților

Majoritatea emisiilor poluante de gaze de eșapament și metale grele se datorează arderii de combustibili. Pe lângă transportul privat, logistica industrială și comercială joacă un rol decisiv. Vrem să contribuim la îmbunătățirea calității generale a vieții și a aerului prin optimizarea logistică a strategiei noastre, pe termen lung. Lucrăm cu transportatori regionali și reușim, astfel, să reducem considerabil rutele de transport.

Dimensiunile optime ale ambalajelor și sistemele de ambalare de care dispunem ne permit reducerea distanțelor și diminuarea permanentă a consumului de combustibil și, prin urmare, a emisiilor cauzate de utilizarea vehiculelor. În conformitate cu angajamentul nostru față de îmbunătățirea continuă, vedem aici un potențial de creștere în viitor.

Obiectivele de calitate și de mediu ale Lebosol® România SRL sunt conforme cu politica companiei.