ro
Merkliste Icon 0

Regulamentul REACH

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) este un regulament al UE privind substanțele chimice, intrat în vigoare la 1 iunie 2007. REACH este un acronim pentru trei dintre cele patru elemente cheie ale Regulamentului – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (trad: Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice).

În calitatea lui de regulament UE, REACH este valabil în mod egal și direct în toate statele membre. REACH armonizează și simplifică în mod fundamental legislația existentă privind substanțele chimice.

(Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Registration,_Evaluation,_Authorisation_and_Restriction_of_Chemicals)

Toate produsele comercializate de Lebosol® Dünger GmbH sunt înregistrate în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH,  așa cum legislația o impune.

Pentru mai multe informații, contactați Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) sau Biroul de Asistență pentru Biocide REACH-CLP.