ro
Merkliste Icon 0

SCAPA – Colectarea ambalajelor provenite din agricultură

SCAPA - Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al AIPROM este un mecanism de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din plastic, metal şi hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor (PPP) importate sau produse în România de către companiile care susţin sistemul. Începând cu anul 2008, campania de colectare a ambalajelor din plastic, metal sau hârtie provenite de la PPP se desfăşoară la nivel naţional sub sloganul "SCAPA de ambalaje!"

Toate serviciile de colectare prin SCAPA sunt gratuite atât pentru fermieri cât şi pentru distribuitorii produselor, cu respectarea strictă a Condiţiilor de preluare ale sistemului. Implementarea SCAPA este organizată şi susţinută financiar în mod integral de către companiile membre AIPROM şi companiile participante la sistem.

Preluarea ambalajelor este realizată prin intermediul operatorului Ecorec Recycling, furnizorul serviciilor de inspecţie, transport şi valorificare a ambalajelor, cu participarea importantă a companiilor distribuitoare selectate în calitate de Centre de Colectare.

SCAPA răspunde în cel mai eficient mod cerinţelor fermierilor care îşi propun să aplice bunele practici agricole şi să respecte reglementările de protecţie a mediului, şi ajută comercianţii să-şi respecte obligaţiile legale faţă de fermieri.

 Tripla clătire

Modalități de colectare

 Tripla clătire este procedura prin care se decontaminează ambalajele reducându-se pericolul pentru sănătate şi mediu. Prin urmare, după folosirea completă a produsului, recipientele/containerele goale trebuie clătite astfel:

  1. Goliţi complet conţinutul recipientului în rezervorul echipamentului de stropit.
  2. Umpleţi ambalajul cu apă la ¼ din volumul său.
  3. Puneţi capacul şi agitaţi viguros timp de câteva secunde.
  4. Goliţi apa de clătire în rezervorul echipamentului de stropit.
  5. Repetaţi de încă două ori paşii 2 şi 4; faceţi recipientul inutilizabil, de preferat fără a-i deteriora eticheta, separaţi capacul de ambalaj şi puneţi-l în sacii special destinaţi colectării ambalajelor.

Clătirea ambalajelor aduce după sine următoarele beneficii:

  • Economice: un ambalaj care nu a fost clătit mai poate conţine până la 5% produs.
  • De eficienţă: prin clătirea ambalajelor întreaga cantitate de produs este folosită, deci concentraţia corectă pentru tratarea culturii, mărindu-se astfel eficienţa tratamentului.
  • De siguranţă: un ambalaj bine clătit nu va conţine reziduuri, evitându-se astfel riscul de intoxicaţie şi alte accidente.
  • De mediu: un ambalaj care a fost clătit de 3 ori nu va contamina mediul înconjurător.  

Orice fermier sau distribuitor care utilizează/comercializează PPP ale membrilor SCAPA va putea preda gratuit, pe perioada campaniilor de colectare, la Centrele de Colectare SCAPA, cantitatea de ambalaje de plastic, metal și hârtie pe care o deţine, cu respectarea Condiţiilor de Preluare.

Cele 2 campanii de colectare anuale se desfăşoară în lunile mai-iunie, respectiv octombrie-noiembrie.

În afara perioadei de colectare, Centrele de Colectare SCAPA sunt obligate să preia doar ambalajele provenite de la clienţii lor direcţi. Pentru orice cantităţi mai mari de 30 mc se pot organiza transporturi directe, atât de la ferme cât şi de la Centrele de Colectare, în baza unei solicitări telefonice la  0800 800 211 (apel telefonic gratuit) sau la adresa de e-mail scapa@ecorecrecycling.ro, dar numai după o inspectare în prealabil a condiţiilor de colectare.

În plus,  SCAPA va implementa sistemul pilot “SCAPAmobil”. Astfel, veţi putea preda deşeurile de ambalaje direct de acasă, către camionul SCAPA, care va trece prin localitatea dumneavoastră în baza unui program prestabilit.

 Condiţii de preluare

Ambalajele din plastic şi metal vor trebui decontaminate prin procedura de triplă clatire, golite de conţinut, uscate, curate, separate de capace, iar ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie să fie curăţate şi compactate.

Pentru toate ambalajele preluate, responsabilii SCAPA vor emite documente justificative de preluare a deşeurilor nepericuloase, acestea trebuind să fie clasificate de către generatori cu codul 15.01.01 pentru hârtie şi carton, 15.01.02 pentru plastic şi 15.01.04 pentru metal, conform HG 856/2002. 

Atenţie!!!: Nerespectarea condiţiilor de preluare conduce la neacceptarea ambalajelor. Ambalajele preluate gratuit trebuie să fie produse de companiile care susţin financiar SCAPA.

Pentru mai multe informaţii privind gestiunea deşeurilor provenite de la ambalajele de produse de protecţia plantelor vă rugăm să consultaţi "International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides", FAO.

Sursa: http://www.aiprom.ro/proiecte/scapa