Skip to the navigation Skip to the content
Hand die auf Tablet zeigt mit Schloss-Icon auf dem Bildschirm
Swing

Suntem încântați de interesul dvs. față de compania noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea Lebosol®. Utilizarea paginilor de internet ale Lebosol® Dünger GmbH este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, dacă vă înregistrați pentru oricare dintre serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul formularelor, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, vor exista informații detaliate despre modul în care sunt procesate datele dumneavoastră de înregistrare, oferite pe baza consimțământului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, domiciliul, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se face întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări, aplicabile la Lebosol® Dünger GmbH. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, cu privire la drepturile care le revin.

În calitate de operator, Lebosol® Dünger GmbH a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui website. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată.

Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu, prin telefon.

1. Definiții

a) Date cu caracter personal
Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

b) Persoana vizată
Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil de prelucrare.

c) Prelucrare
Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă se realizează sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricția de prelucrare
Restricția prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor viitoare.

e) Profilarea
Prin profilare se înțelege orice prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanțele profesionale, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației persoanei fizice respective.

f) Pseudonimizarea
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Controlor sau operator de date
Operatorul sau persoana responsabilă de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru.

h) Prelucrător
Prelucrător înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar
Destinatarul înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unei sarcini specifice de investigare în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.

j) Partea terță
Terț înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator.

k) Consimțământ
Consimțământul înseamnă orice manifestare de voință specifică și informată, dată în mod liber și în cunoștință de cauză, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Operator de date cu caracter personal, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), este:

Lebosol România SRL

Str. STRADA NR. 2, nr. 24
cod poștal 077010

Afumați, județ Ilfov

Telefon: +4021 310 6903
E-mail: office[at]lebosol.ro

Website: www.lebosol.ro

3. Date de contact ale responsabilului cu confidențialitatea

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, contactați responsabilul cu confidențialitatea din cadrul Lebosol® la adresa office[at]lebosol.ro sau prin poștă ori telefon, la:

Str. STRADA NR. 2, nr. 24, 077010, Afumați, județ Ilfov

Telefon: +4021 310 6903

4. Module cookie

Paginile de internet ale Lebosol® Dünger GmbH utilizează module cookie. Cookie-urile sunt informații text care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră. Se face o distincție între modulele cookie de sesiune, care sunt șterse imediat după ce browserul dvs. este închis, și modulele cookie permanente, care sunt șterse numai după o anumită perioadă de timp.

În plus față de cookie-uri, pot fi utilizate și tehnologii similare (pixeli de urmărire etc.). În acest sens, următoarele explicații privind modulele cookie se aplică și tehnologiilor similare. Acest lucru se aplică în special în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Acest lucru se extinde și la alte tehnologii și la prelucrarea ulterioară în legătură cu modulele cookie și tehnologiile similare.

Cookie-urile pot fi utilizate pentru a permite utilizarea anumitor funcții. De asemenea, cookie-urile pot fi utilizate pentru a măsura gradul de acoperire a ofertei noastre online, pentru a o concepe în funcție de nevoi și interese și, astfel, pentru a optimiza oferta noastră online și marketingul nostru. Cookie-urile pot fi utilizate de noi și de servicii externe.

Utilizăm un instrument de consimțământ pentru a gestiona cookie-urile utilizate și consimțămintele relevante. Detalii despre modulele cookie utilizate (scop, perioadă de stocare, serviciu extern etc.) și despre instrumentul de consimțământ pot fi găsite în pasajele următoare și în instrumentul de consimțământ pe care îl folosim.

Dacă împiedicați salvarea cookie-urilor, acest lucru poate afecta buna funcționare a serviciilor noastre online. Dacă ștergeți toate modulele cookie, setările de mai sus vor fi, de asemenea, pierdute și trebuie făcute din nou.

De asemenea, puteți să vă revocați sau să vă gestionați consimțământul cu privire la modulele cookie utilizate în Instrumentul de consimțământ pe care îl folosim.

Acest site web utilizează cookie-uri și Google Analytics pentru analiză și statistici. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim ușurința de utilizare a site-ului nostru web. Continuând să utilizați site-ul web, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.

Utilizăm cookie-uri în diverse scopuri, inclusiv pentru analize și mesaje de marketing personalizate. Continuând să utilizați serviciul nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Utilizăm cookie-uri pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul pe site-ul nostru web. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web cu partenerul nostru de marketing online. Partenerul nostru poate combina aceste informații cu alte date pe care i le-ați furnizat sau pe care le-a colectat ca parte a utilizării de către dvs. a serviciilor.

Puteți împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a browserului dvs.

5. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al Lebosol® Dünger GmbH colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automatizat apelează la el. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Colectate pot fi (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru web (așa-numitele referințe), (4) site-urile secundare, (5) data și ora accesării site-ului de internet, (6) o adresă de protocol de internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) orice alte date și informații similare care pot fi utilizate în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Lebosol® Dünger GmbH nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) a livra corect conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web, precum și publicitatea acestuia, (3) a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului web și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Lebosol® Dünger GmbH analizează în mod statistic datele și informațiile colectate în mod anonim, cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

6. Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul web al operatorului cu indicarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal care sunt transmise operatorului sunt determinate de șablonul respectiv de înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Operatorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează, de asemenea, datele cu caracter personal într-un scop intern care poate fi atribuit operatorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al operatorului, sunt stocate și adresa IP - atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată - data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc în contextul în care aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. Aceste date nu sunt transmise unor terți, cu excepția cazului în care există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, este menită să permită operatorului să ofere persoanei vizate conținuturi sau servicii care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați, datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate au libertatea de a modifica în orice moment datele cu caracter personal indicate în timpul înregistrării sau de a le șterge complet din stocul de date al operatorului.

Operatorul de date furnizează în orice moment, la cerere, informații fiecărei persoane vizate cu privire la datele cu caracter personal stocate despre persoana în cauză. În plus, operatorul de date corectează sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau la indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Un responsabil cu protecția datelor desemnat în mod special în această declarație de protecție a datelor, precum și toți angajații operatorului sunt la dispoziția persoanei vizate în această privință ca persoane de contact.

7. Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul web al Lebosol® Dünger GmbH conține informații care permit un contact electronic rapid, precum și o comunicare directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a așa-numitei corespondențe electronice (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată sunt stocate automat.

Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrării sau al contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date cu caracter personal către terțe părți.

8. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legile sau regulamentele la care este supus operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu este aplicabil sau în cazul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu cerințele legale.

9. Drepturile persoanei vizate

 • a)    Dreptul la informare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține din partea operatorului confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În vederea informării, aceasta se poate adresa în orice moment responsabilului nostru cu protecția datelor sau unui alt angajat al operatorului.

 • b)    Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale cu caracter personal stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă persoanei vizate accesul la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la faptul că datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer. În cazul în care o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de acces, aceasta poate contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 • c)    Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 • d)    Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate, sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare, sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al unui stat membru la care este supus operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Lebosol® Dünger GmbH, aceasta poate contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor de la Lebosol® Dünger GmbH sau un alt angajat se va asigura cu promptitudine că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alți operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către aceste date cu caracter personal sau a oricărei copii sau reproduceri a acestora, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Lebosol® Dünger GmbH sau un alt angajat va aranja măsurile necesare în cazurile individuale.

 • e)     Dreptul la restricţionarea prelucrării 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Lebosol® Dünger GmbH, aceasta poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor de la Lebosol® Dünger GmbH sau un alt angajat va dispune restricționarea prelucrării.

 • f)      Dreptul la portabilitatea datelor 

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Persoana în cauză are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor desemnat de Lebosol® Dünger GmbH sau un alt angajat.

 • g)     Dreptul la opoziţie 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

Lebosol® Dünger GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care Lebosol® Dünger GmbH prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în vederea unui astfel de marketing. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct de către Lebosol® Dünger GmbH, Lebosol® Dünger GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Lebosol® Dünger GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor de la Lebosol® Dünger GmbH sau un alt angajat. În plus, persoana vizată are libertatea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, de a utiliza dreptul său de opoziție prin mijloace automatizate care utilizează specificații tehnice.

 • h)    Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri 

Fiecare persoană vizată are dreptul conferit de legiuitorul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar și semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru a încheia un contract, sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau (2) nu este autorizată de dreptul Uniunii sau al unui stat membru căruia i se aplică operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, Lebosol® Dünger GmbH pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind procesul decizional individual automatizat, aceasta se poate adresa în orice moment direct responsabilului cu protecția datelor de la Lebosol® Dünger GmbH sau unui alt angajat al operatorului.

 • i)      Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, aceasta se poate adresa în orice moment direct responsabilului cu protecția datelor de la Lebosol® sau unui alt angajat al operatorului.

10. Dispoziții legate de protecția datelor cu privire la utilizarea Facebook

Pe acest site web, controlorul a integrat componente ale Facebook. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este o comunitate online, care permite de obicei utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de afaceri. Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele prin intermediul cererilor de prietenie.

Societatea de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. În cazul în care o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui website, care este administrat de către operator și în care a fost integrată o componentă Facebook (plugin-uri Facebook), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate este invitat automat să descarce afișarea componentei Facebook corespunzătoare de la Facebook prin intermediul componentei Facebook. O prezentare generală a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru web a fost vizitat de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Facebook, Facebook detectează, la fiecare accesare a paginii noastre de internet de către persoana vizată - și pe toată durata șederii acesteia pe site-ul nostru de internet - ce sub-site specific al paginii noastre de internet a fost vizitat de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și sunt asociate cu contul de Facebook respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face click pe unul dintre butoanele Facebook integrate în pagina noastră de internet, de exemplu, butonul "Like", sau dacă persoana vizată trimite un comentariu, atunci Facebook asociază aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Facebook primește întotdeauna, prin intermediul componentei Facebook, informații despre o vizită a persoanei vizate pe site-ul nostru web, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul accesării website-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face click pe componenta Facebook sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul său de Facebook înainte de accesarea site-ul nostru web.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, disponibil la https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. În plus, sunt puse la dispoziție diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmiterii datelor către Facebook și pentru protejarea confidențialității. Aceste aplicații pot fi utilizate de persoana vizată pentru a elimina o transmitere de date către Facebook.

11. Dispoziții legate de protecția datelor cu privire la Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site web, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analitica web reprezintă colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care a venit o persoană (așa-numitul referrer), ce subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a efectua o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin intermediul Google Analytics, operatorul utilizează aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimizată atunci când accesează site-urile noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru web. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web și pentru a furniza rapoarte online, care arată activitățile de pe site-urile noastre web, precum și pentru a furniza pentru noi alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet.

Google Analytics plasează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru de internet. La fiecare accesare a uneia dintre paginile acestui website, care este operat de către operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va transmite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicității online și al decontării comisioanelor către Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google ia cunoștință de informații personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a click-urilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi ora de acces, locația din care a fost efectuată accesarea și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. La fiecare vizită pe site-ul nostru, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana vizată, vor fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procedurii tehnice unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment setarea de cookie-uri prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea de cookie-uri. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google Analytics să seteze un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune unei colectări de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui website, precum și prelucrarii acestor date de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on pentru browser de la link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest add-on pentru browser îi comunică lui Google Analytics, prin intermediul unui JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de internet nu pot fi transmise către Google Analytics. Instalarea add-on-urilor de browser este considerată o obiecție din partea Google. În cazul în care sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau instalat din nou, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze suplimentele de browser pentru a dezactiva Google Analytics. În cazul în care add-on-urile de browser au fost dezinstalate de către persoana vizată sau de către orice altă persoană care poate fi atribuită sferei sale de competență sau sunt dezactivate, este posibil să se execute reinstalarea sau reactivarea add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Google pot fi consultate la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat mai detaliat la următorul link: https://www.google.com/analytics/.

12. Dispoziții legate de protecția datelor cu privire la Google+

Pe acest website, operatorul a integrat butonul Google+ ca o componentă. Google+ este o așa-numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire socială pe internet, o comunitate online, care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de afaceri. Google+ le permite utilizatorilor rețelei sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele prin intermediul cererilor de prietenie.

Compania care operează Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile acestui website, care este administrat de către operator și pe care a fost integrat un buton Google+, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate descarcă automat o afișare a butonului Google+ corespunzător al Google prin intermediul componentei butonului Google+ respective. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Google este informat cu privire la ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată. Informații mai detaliate despre Google+ sunt disponibile la adresa https://developers.google.com/+/.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google recunoaște, la fiecare accesare a paginii noastre de internet de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii acesteia pe pagina noastră de internet, ce subpagini specifice ale paginii noastre de internet au fost vizitate de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google le potrivește cu respectivul cont Google+ asociat persoanei vizate.

În cazul în care persoana vizată face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru web și oferă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google atribuie aceste informații contului personal de utilizator Google+ al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal. Google stochează recomandarea Google+ 1 a persoanei vizate, punând-o la dispoziția publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. Ulterior, o recomandare Google+ 1 dată de persoana vizată pe acest site web, împreună cu alte date cu caracter personal, cum ar fi numele contului Google+ utilizat de persoana vizată și fotografia stocată, este stocată și prelucrată în alte servicii Google, cum ar fi rezultatele motorului de căutare Google, în contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu, pe paginile de internet sau în legătură cu reclamele. De asemenea, Google poate face legătura între vizitarea acestui site web și alte date cu caracter personal stocate pe Google. Google înregistrează în continuare aceste date cu caracter personal în scopul îmbunătățirii sau optimizării diferitelor servicii Google.

Prin intermediul butonului Google+, Google primește informații că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată în momentul apelării site-ului nostru web este logată la Google+. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe butonul Google+.

În cazul în care persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, aceasta poate împiedica o astfel de transmitere prin deconectarea de la contul său Google+ înainte de a accesa site-ul nostru web.

Informații suplimentare și dispozițiile privind protecția datelor de la Google pot fi consultate la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Mai multe referințe de la Google cu privire la butonul Google+ 1 pot fi obținute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Dispoziții legate de protecția datelor cu privire la Instagram

Pe acest site web, operatorul a integrat componente ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat drept o platformă audiovizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze astfel de date în alte rețele sociale.

Societatea de operare a serviciilor oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile ale acestui website, care este administrat de către operator și pe care a fost integrată o componentă Instagram (buton Insta), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este îndemnat automat la descărcarea unei afișări a componentei Instagram corespunzătoare a Instagram. În cursul acestei proceduri tehnice, Instagram ia cunoștință de ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Instagram, Instagram detectează la fiecare accesare a paginii noastre de internet de către persoana vizată - și pe toată durata șederii acesteia pe site-ul nostru - ce subpagină specifică a paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată face click pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe pagina noastră de internet, atunci Instagram asociază aceste informații cu contul personal de utilizator Instagram al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Instagram primește informații prin intermediul componentei Instagram că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul accesului pe site-ul nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face click pe butonul Instagram sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Instagram nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul său de Instagram înainte de a accesa site-ul nostru web. Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Instagram pot fi obținute la adresa: https://help.instagram.com/155833707900388 și/sau https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Dispoziții legate de protecția datelor cu privire la YouTube

Pe acest website, operatorul a integrat componente ale YouTube. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor de videoclipuri să plaseze clipuri video și altor utilizatori în mod gratuit, și care oferă, de asemenea, vizionare, revizuire și comentarii gratuite cu privire la acestea. YouTube vă permite să publicați toate tipurile de videoclipuri, astfel încât puteți accesa atât filme complete și emisiuni TV, cât și videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului de internet.

Compania care operează YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

La fiecare aacesare a uneia dintre paginile acestui website, care este administrat de către operator și pe care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este invitat automat să descarce o afișare a componentei YouTube corespunzătoare. Informații suplimentare despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/.

Pe parcursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google obțin informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este logată pe YouTube, YouTube recunoaște, la fiecare accesare a unei subpagini care conține un videoclip YouTube, ce subpagină specifică a site-ului nostru de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.

YouTube și Google vor primi informații prin intermediul componentei YouTube că persoana vizată a vizitat pagina noastră de internet, dacă persoana vizată la momentul vizitei pe site-ul nostru este logată pe YouTube; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face click pe un videoclip YouTube sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, transmiterea poate fi împiedicată dacă persoana vizată se deconectează de pe propriul cont YouTube înainte de accesarea site-ului nostru web.

Dispozițiile privind protecția datelor de pe YouTube, disponibile la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, să furnizeze informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

15. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6(1) lit. a GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe articolul 6(1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea unor măsuri precontractuale, de exemplu, în cazul unor cereri de informații privind produsele sau serviciile noastre. Societatea noastră e supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale; prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 6(1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei părți terțe. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6(1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe articolul 6(1) lit. f GDPR.

Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus, în cazul în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societatea noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 din GDPR).

16. Interesele legitime urmărite de către operator sau de către o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6(1) lit. f GDPR, interesul nostru legitim este de a ne desfășura activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților noștri și a acționarilor.

17. Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Criteriul utilizat pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă.

După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod automat, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru inițierea unui contract.

18. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerință necesară pentru încheierea unui contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; Posibilele consecințe ale nefurnizării acestor date

Precizăm că furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta și din prevederile contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori, pentru încheierea unui contract, poate fi necesar ca persoana vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când societatea noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că, contractul cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat.

Înainte ca persoana vizată să furnizeze date cu caracter personal, aceasta trebuie să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor. Responsabilul nostru cu protecția datelor clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și care sunt consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

19. Protecția datelor pentru candidaturi și procedura de depunere a candidaturilor

Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul prelucrării procedurii de depunere a candidaturii. Prelucrarea poate fi efectuată și pe cale electronică. Acesta este cazul, în special, dacă un solicitant transmite operatorului documentele de cerere corespunzătoare prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site-ul web. În cazul în care operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu cerințele legale. În cazul în care operatorul nu încheie niciun contract de muncă cu solicitantul, documentele de candidatură vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca niciun alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii.

20. Existența unui proces decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul automat de luare a deciziilor sau de creare de profiluri.

Această politică de confidențialitate a fost elaborată de Generatorul de politici de confidențialitate al responsabililor externi cu protecția datelor, care a fost dezvoltat în colaborare cu RC GmbH, și cu avocații de la WBS-LAW din domeniul dreptului media și tradusă în limba română în anul 2023.