Skip to the navigation Skip to the content
Nahaufnahme von Händen eines Mannes welcher einen Stapler führt
Swing

Termeni și condiții

Condiții de comercializare și livrare

În cazul inexistenței altor prevederi în scris, sunt valabile următoarele condiții de vânzare și livrare, precum și Termenii de Comerț Internațional (Incoterms) în versiunea cea mai recentă.

1. Oferta

Ofertele noastre nu au aplicabilitate obligatorie, până când comanda nu a fost confirmată în scris de către un reprezentant Lebosol®.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) prevăzută de lege nu este inclusă în preț.

2. Comanda

O comandă devine valabilă abia în momentul în care a fost confirmată în scris de către un reprezentant Lebosol®. În cazul în care conținutul confirmării de comandă diferă de comanda dată, se prevalează confirmarea comenzii, cu excepția situației în care cumpărătorul a reclamat imediat în scris conținutul confirmării comenzii.

La cumpărarea prin mostră sau probă, calitatea mostrei sau probei valorează în egală măsură ca și celelalte descrieri ale mărfii ca tipică pentru produsul în cauză.

3. Termeni de livrare

Termenii de livrare confirmați de către un reprezentant Lebosol® sunt valabili cu condiția ca acesta însuși să recepționeze marfa de la furnizorii Lebosol® în modul corespunzător și la timp. Forța majoră și condiții imprevizibile, de care nu ne facem responsabili, în special bariere de livrare sau de import impuse de autorități, greve sau perturbări la întreprinderile de producție și transport, accidente, ne degrevează de obligația de respectare a termenului de livrare, fără posibilitatea cumpărătorului de a avea dreptul la despăgubiri.

Ne obligăm să notificăm imediat cumpărătorul despre începutul forței majore. Nerespectarea termenilor de livrare acordă cumpărătorului dreptul de a se retrage din contract, dacă el ne-a oferit anterior fără succes, sub amenințare de respingere, o prelungire rezonabilă a termenului de livrare de cel puțin 2 săptămâni.

4. Transferul riscurilor

Livrarea mărfii se consideră efectuată în momentul predării mărfii persoanei care efectuează transportul. Riscul deteriorării accidentale sau pierderii bunurilor se transferă cumpărătorului.

Asigurarea transportului se încheie numai la dorința expresă a cumpărătorului, la cerere și din contul cumpărătorului.

5. Recepția și politica de reclamații

Diferența cantitativă, în minus sau în plus, nu necesită acordul prealabil al cumpărătorului. Reclamațiile asupra viciilor aparente sau asupra neconformității mărfurilor livrate cu cele comandate sau cu borderoul de livrare trebuie formulate în scris în cel mult 7 zile de la recepția menționată, în cazul în care nu este vorba despre defecte ascunse. Marfa reclamată trebuie păstrată în starea în care a fost la momentul descoperirii defectului, pentru examinarea de către compania Lebosol® sau de către persoanele autorizate de aceasta. Defectele argumentate vor fi înlăturate la alegerea Lebosol® prin reducere de preț, înlocuire sau retur.

Răspunderea noastră pentru prejudiciile cauzate de livrarea mărfurilor defecte, respectiv de livrarea falsă, este limitată la valoarea minimă, respectiv la prețul de achiziție a lotului reclamat. Orice alte pretenții față de noi, în special de recuperare a pagubelor indirecte, sunt excluse. Noi cumpărăm și livrăm conform datelor despre calitate și conținut primite de la furnizorii noștri.

6. Condițiile de plată

Comisioanele și costurile legate de viramente bancare sunt suportate de cumpărător. Noi acceptăm plata prin CEC doar în cazul în care s-a convenit asupra acestei metode de plată. Pentru plățile prin CEC se consideră data plății, ziua în care a fost înregistrată suma în banca noastră. Excludem orice responsabilitate pentru pierderea CEC-urilor. În caz de întârziere a plății vom încasa dobânzi bancare obișnuite.

Reclamațiile nu oferă cumpărătorului dreptul la neplată, totală sau parțială, în perioada scadenței. Dacă situația financiară a cumpărătorului suscită îngrijorare justificată, noi ne rezervăm dreptul de a solicita imediat plata tuturor comenzilor în derulare, inclusiv a celor încă nefacturate și ne rezervăm dreptul de a solicita plata în avans pentru comenzi ulterioare.

7. Rezerva de proprietate

Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunului achiziționat până în momentul recepționării tuturor plăților datorate. Cumpărătorul se obligă să asigure oricând nouă sau reprezentantului nostru accesul la marfa aflată sub rezerva de proprietate. În caz de neplată sau de întârziere a plății, vânzătorul își rezervă dreptul de a dispune de produsele livrate. Cumpărătorul nu are dreptul să pretindă companiei Lebosol® acoperirea costurilor legate de transport, depozitare sau alte cheltuieli aferente. Dacă cumpărătorul își îndeplinește obligațiile care reies din relațiile noastre comerciale, el are dreptul să prelucreze și să vândă bunurile încredințate în modul normal și obișnuit al afacerilor, doar cu următoarea condiție: în cazul în care cumpărătorul vinde bunurile livrate de către noi sau marfa este livrată către o terță parte - indiferent de starea lor - el ne transferă nouă toate creanțele rezultate din vânzarea mărfii clienților săi cu toate drepturile suplimentare, inclusiv cererile de despăgubiri pentru acoperirea sumei din factura tranzacției juridice de revânzare sau de folosire ca parte integrantă, până la rambursarea integrală a tuturor datoriilor din livrările efectuate, fără a necesita, în acest caz, o declarație specială pentru transferul creanțelor.

Putem solicita o declarație scrisă în orice moment. Cumpărătorul este autorizat să colecteze creanțele transferate nouă doar până în momentul achitării plăților față de noi.

8. Sediul procedural

 Sediul procedural pentru livrările noastre este locul de încărcare.

 Sediul procedural pentru prestațiile clientului este reședința firmei noastre.

9. Legea aplicabilă – Jurisdicția Cookies

Eventualele litigii apărute între părți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București, în conformitate cu legile în vigoare în România.